Laidotuvių ceremonija įvyks prabėgus aštuonioms dienoms po princo mirties praėjusį penktadienį. Po jo mirties D. Britanijoje pastelbtas nacionalinis gedulas.

Šeštadienį Vindzoro pilies teritorijoje bus surengta iškilminga eisena, o po jos 17 val. Lietuvos laiku Šv. Jurgio koplyčioje tylos minute prasidės pamaldos.

Laidotuvių planas atitinka Edinburgo kunigaikščio prieš mirtį išreikštus pageidavimus. Laidotuvių ceremonija bus pagerbta jo daugiau nei septynis dešimtmečius trukusi tarnyba karalienei, Jungtinei Karalystei ir Tautų Sandraugai. Laidotuvėse turėtų dalyvauti 30 žmonių, rašo bristolpost.co.uk.

Būsima ceremonija apibūdinama kaip iškilmingos karališkosios laidotuvės – tokios pat, kaip karalienės Elžbietos II mamos, karalienės motinos. Iš esmės tai yra valstybinės laidotuvės, skirtos monarchams.

Didžiosios Britanijos meteorologijos tarnyba praneša, kad šeštadienį Vindzore bus sausa, tačiau apniukę, oro temperatūra sieks apie 12 laipsnių šilumos.

Bakingamo rūmai pateikia tokį ceremonijos tvarkaraštį.

16:40 val. (Lietuvos laiku)

Pro paradinį Vindzoro pilies įėjimą išnešamas karstas ir įkeliamas į specialiai princui Philipui pagal jo pageidavimus pagamintą „Land Rover“ automobilį.

16:45 val.

Nuo paradinio Vindzoro pilies įėjimo pajuda procesija, karstą lydi Karališkųjų jūrų pėstininkų, kurių pulkininku 42 metus buvo Edinburgo kunigaikštis, garbės sargyba.

Už jų eis generolo majoro lydintieji asmenys ir tarnybų vadovai – tai atspindės artimus Jo Karališkosios Didenybės ryšius su visomis gynybos tarnybų sritimis.

Iš abiejų pusių „Land Rover“ vežamą karstą lydės sričių, su kuriomis Jo Karališkoji Didenybė palaikė ypatingus santykius – Karališkųjų jūrų pėstininkų, pulkų, korpusų ir oro bazių – atstovai.

Velso princas ir kiti karališkosios šeimos nariai procesijoje eis pėsti iš karto paskui Edinburgo kunigaikščio karstą, drauge eis Jos Karališkosios Didenybės rūmų atstovai.

Eisena judės nuo paradinio Vindzoro pilies įėjimo vakarinių Šv. Jurgio koplyčios laiptų link. Palei procesijos kelią bus išsidėstę Karališkojo jūrų laivyno, Karališkųjų jūrų pėstininkų, Škotijos 4-ojo bataliono karališkojo pulko ir Karališkųjų oro pajėgų atstovai. Nuo Vindzoro pilies aidės patrankų salvės, muš bokšto laikrodis.

Nuo 16:53 val. iki 17:00 val.

„Land Rover“ atvyksta prie vakarinių Šv. Jurgio koplyčios laiptų. Garbės sargybos ir Šaulių atstovai, grodami himną, pasitiks karstą, šiam priartėjus prie „Vindzoro pasagos“. Priartėjęs prie vakarinių koplyčios laiptų, „Land Rover“ sustos.

„Vindzoro pasagoje“ stovės Tautų Sandraugos gynybos patarėjai iš Kanados, Australijos, Naujosios Zelandijos ir Trinidado ir Tobago.

Karstas išimamas ir nešamas į koplyčią, vakarinių laiptų viršuje jį pasitiks Vindzoro klebonas ir Kenterberio arkivyskupas.

Dalyvavusieji procesijoje į Šv. Jurgio koplyčią nepaklius, išskyrus karališkosios šeimos narius ir asmeninį Jo Karališkosios Didenybės sekretorių.

Šv. Jurgio koplyčios durys užsiveria, automobilis „Land Rover“, tarnybų vadovai, Tautų Sandraugos gynybos patarėjai, asmens sargybiniai, Vindzoro kariuomenės riteriai ir kariuomenės sričių atstovai tyliai išsiskirsto.

17:00 val.

Karstui atsidūrus Šv. Jurgio koplyčioje prasidės laidotuvių apeigos.

Prieš laidotuvių ceremoniją ant karsto bus padėta Edinburgo kunigaikščiui priklausiusi Karališkojo jūrų laivyno karininko uniforminė kepurė ir kardas, o ant koplyčios altoriaus bus padėta Jo Karališkosios Didenybės emblema.

Ceremonijos pabaigoje Jo Karališkosios Didenybės karstas perkeliamas į Šv. Jurgio koplyčios kriptą.