Kaip rašoma portale „The List“, sveikindamiesi su didikais vyrai paprastai linkteli galvą, o moterys – nežymiai pritūpia. Rankos paspaudimas taip pat laikomas priimtinu gestu. Verta nepamiršti ir tam tikros tvarkos, kuria derėtų vartoti kreipinius. Pavyzdžiui, karalienei pristatytas asmuo, pirmiausia į monarchę turi kreiptis sakydamas „Jūsų didenybe“, o vėliau – „Mem“. Kreipiantis į kitas moteris iš karališkosios šeimos, iš pradžių reikia sakyti „Jūsų karališkoji didenybe“, o tada – „Mem“. Jei esate pristatomi vyrui, pirmasis jūsų kreipinys į jį taip pat turėtų būti „Jūsų karališkoji didenybe“, o paskesnis – „Sere“.

Čia paminėtus kreipinius turėtų vartoti eiliniai piliečiai. O kokios taisyklės galioja patiems karališkosios šeimos nariams? Kaip jie kreipiasi vienas į kitą? Viešumoje, beje, ir jiems galioja ta pati nuostata dėl tradicinių formų. Tačiau formalioje aplinkoje griežtų bendravimo taisyklių jie tikrai nepaiso, o kartais vadina vienas kitą net ne vardais, o pravardėmis. Jos, aišku, anaiptol nėra įžeidžiančios – veikiau šiltus jausmus išreiškiantys mažybiniai vardai. Toliau paminėta keletas tokių vardų, kuriais karališkosios šeimos nariai kartais kreipiasi vieni į kitus.