"Šiais laikais naujosios apipavidalinimo ir leidybos technologijos atvėrė naujus knygos meno horizontus. Galime sakyti, kad knygos menas yra būtent ta sritis, kurioje šiuolaikinės technologijos nestelbia tradicinių informacijos priemonių, bet priešingai, praturtina jas naujomis raiškos galimybėmis", - kalbėjo ministrė.

Iš įvairių leidyklų konkursui pateiktų 64 knygų komisija antrajam konkurso ratui atrinko 30 knygų.

Pirmoji Kultūros ministerijos rengiamo Knygos meno konkurso premija įteikta dailininkui Eugenijui Karpavičiui už knygą "Antanas Mončys", kurią išleido Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) Dailės leidybos ir informacijos centras.

Antrąją premiją gavo Sigutė Chlebinskaitė už knygą "Mineralinis miestelis" (Vilniaus dailės akademijos leidykla), trečiąją - Milda Kairaitienė už Giedrės Jankevičiūtės knygą "Dailė ir valstybė" (Lietuvos nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus).

Taip pat buvo įteikta 10 paskatinamųjų premijų.

Paskatinamoji premija atiteko Romui Orantui už Rimanto Černiausko knygą "Pasakėlės vaikams, vanagams ir sliekams" (Lietuvos rašytojų sąjungos (LRS) leidykla), "Antikos poetės" ("Charibdė"), "Moteris su lauko gėlėmis" (LRS leidykla) bei Eduardo Mieželaičio knygą "Nereikalingas žmogus/akcentai" (LRS leidykla).

Premija skirta ir dailininkei Agnes Indre už Andriaus Vaišnio knygą "Konstitucijos istorija vaikams" (Seimo leidykla "Valstybės žinios").

Taip pat paskatinamosios premijos skirtos S.Chlebinskaitei už Kazio Jakubėno knygą "Kas kiemely daros" ("Gimtasis žodis"), "Carmina Burana" (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla), V.Braziūno knygą "Būtasis nebaigtinis/imparfait" ("Petro ofsetas").

Dailininkui Alfonsui Žviliui paskatinamoji premija įteikta už Rūtos Janonienės knygą "Kazimieras Jelskis (1782-1867)" (Vilniaus dailės akademijos (VDA) leidykla), Elonai Marijai Ložytei už knygą "Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipa" (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla).

Lietuvos dailininkų sąjungos premiją gavo Irena Žviliuvienė ir Živilė Žviliūtė už Martyno Vainilaičio knygą "Karaliaus žentas" ("Žara").

VDA premija jaunajam dailininkui atiteko S.Chlebinskaitei už knygą "Carmina Burana".