Iš įvairių leidyklų konkursui pateiktų 64 knygų komisija antrajam konkurso ratui atrinko 30 knygų.

Antroji premija skirta Sigutei Chlebinskaitei už knygą "Mineralinis miestelis" (Vilniaus dailės akademijos leidykla), trečioji - Mildai Kairaitienei už Giedrės Jankevičiūtės knygą "Dailė ir valstybė" ( Lietuvos nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus).

Taip pat buvo paskirstyta 10 paskatinamųjų premijų.

Paskatinamoji premija atiteko Romui Orantui už Rimanto Černiausko knygą "Pasakėlės vaikams, vanagams ir sliekams" (Lietuvos rašytojų sąjungos - LRS - leidykla), "Antikos poetės" ("Charibdė"), "Moteris su lauko gėlėmis" (LRS leidykla) bei Eduardo Mieželaičio knygą "Nereikalingas žmogus/akcentai" (LRS leidykla).

Premija skirta ir dailininkei Agnes Indre už Andriaus Vaišnio knygą "Konstitucijos istorija vaikams" (Seimo leidykla "Valstybės žinios").

Taip pat paskatinamosios premijos skirtos S.Chlebinskaitei už Kazio Jakubėno knygą "Kas kiemely daros" ("Gimtasis žodis"), "Carmina Burana" (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla), V.Braziūno knygą "Būtasis nebaigtinis/imparfait" ("Petro ofsetas").

Dailininkui Alfonsui Žviliui paskatinamoji premija skirta už Rūtos Janonienės knygą "Kazimieras Jelskis (1782-1867)" (Vilniaus dailės akademijos - VDA - leidykla), Elonai Marijai Ložytei už knygą "Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipa" (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla).

Lietuvos dailininkų sąjungos premija paskirta Irenai Žviliuvienei ir Živilei Žviliūtei už Martyno Vainilaičio knygą "Karaliaus žentas" ("Žara").

VDA premija jaunajam dailininkui atiteko S.Chlebinskaitei už knygą "Carmina Burana".

Diplomai laureatams bus įteikti Tarptautinės Vilniaus knygų mugės metu vasario 19 dieną LITEXPO parodų rūmuose.

Knygos meno konkurso "Vilnius 2003" komisiją sudarė komisijos pirmininkas Bronius Leonavičius, Kazimieras Paškauskas, Jokūbas Jacovskis, Raimundas Savukynas, Aušra Lisauskienė, Laimė Lukošiūnienė, Rita Mikučionytė, vertinančiąją komisiją - pirmininkas Albertas Gurskas, Juozas Galkus, Audrius Klimas, Rimvydas Kepežinskas ir Albertas Broga.