Plačiau pateikiami pokalbiai politikos, kelionių, muitinės, prekybos, kultūros, sporto temomis. Dažnas pokalbis baigiamas tos srities terminų žodynėliu.

Skaitytojui bus aktualus knygos skyrelis, aiškinantis frazeologizmus, taip pat žodžius, turinčius tą pačią šaknį, bet skirtingą reikšmę, pavyzdžiui, lietuvių bernas ir latvių bērns "vaikas", lietuvių dejuoti ir latvių dejot (skaityk dejuot) "šokti šokį" ir kt.

"Lietuvių - latvių kalbų vadove" taip pat galima rasti naudingos informacijos, praversiančios kelionėje į broliškąją šalį, pavyzdžiui, Latvijos bei Lietuvos aukštųjų mokyklų adresus (tarp jų internetinius bei elektroninius), Latvijos ir Lietuvos ambasadų adresus ir kt.

Knygynuose nuo gegužės mėn. 15 d. Kaina - apie 12 Lt.