Vasarą darželio nelanko apie penktadalis vaikų

„Vaikų lankymas darželį labai įvairus. Paprastai grupėse nebūna apie 20 proc. vaikų, – sako Aleksandra Leontjeva, darželio „Bebenčiukų namučiai“ vadovė.

„Vasarą dauguma vaikų atostogauja su tėveliais, yra kas išvyksta su seneliais. Kiti vaikučiai, kurie yra vyresni, išvyksta į stovyklas. Taip pat, jeigu šeimoje auga mokyklinukai, dažnai tėveliai leidžia ilsėtis ir darželinukams“, – darželio nelankymo vasarą priežastis vardija A. Leontjeva.

Šis darželis atostogauja 2 savaites vasarą, kurios žinomos iš anksčiau, kad tėvai galėtų pasiplanuoti. „Tos dvi savaitės yra duoklė pastatams ir darželio teritorijoms, nes nepailstamai dirba visus metus. Taip pat didelė dovana vaikams, kurie lanko kiekvieną dieną visus metus be nei dienos praleidimo“, – sako A. Leontjeva.

Vaikų darželio vadovė sako, kad jų darželyje niekada nebuvo ir nebus jungiamos grupės, nes tai sukelia stresą vaikams ir darbuotojams: „Mes stengiamės, kad pedagogai vieną mėnesį atostogautų mokslo metų eigoje, o vieną mėnesį vasaros metu. Vasarai yra papildomai priimami darbuotojai, kad kiekviena grupė turėtų po pastovų papildomą žmogų, kuomet kažkas iš kitų darbuotojų ilsisi. Tačiau man lengva kalbėti, kai mūsų grupei priskiriama po 3,5 etato, dėl to galima maksimaliai išnaudoti resursus“.

Naujus vaikus kviečia ateiti ne rudenį, o vasarą

Paklausus, kokie pagrindiniai skirtumai tarp lankiusių darželius vasarą ir ne, A. Leonjeva sako, kad ši tema plati, nes yra labai daug aspektų: „Jei vaikui daugiau nei treji metai, ir visus mokslo metus jis lankė darželį, tai jo nelankymas vasarą bus tik į naudą. Tačiau jei vaikas jaunesnis, neseniai lankantis įstaigą, nelankymas vasaros metu tikrai neišeis į gerą, nes vėl gali būti nauja adaptacija. Tačiau jei tėveliai nori, kad vaikas pailsėtų nuo įstaigos galima nevesti kelias dienas per savaitę, o kitas dienas vesti į darželį“.

Taip pat, pasak darželio vadovės, vasaros aktualija yra naujų vaikų atėjimas į kolektyvą, dažnai tėveliai nori startuoti rudenį, bet aš rekomenduočiau po truputį pratintis prie darželio tvarkos jau vasaros metu, kai ne tokia intensyvi dienotvarkė, daug laiko praleidžiama lauke, kuris vaikam labai patinka. Jei vasarą lanko mažiau vaikų, tai darbuotojai gali skirti daugiau dėmesio naujiems vaikams. Vaikutis per vasarą įgus savimi pasirūpinti, įpras prie darželio rutinos, o jau rugsėjį ners į kasdienį tęstinį ugdymą su visais ateinančiais papildomais pedagogais.

Vasarą pasistenkite nenukrypti nuo darželio ritmo

„Labai siūlyčiau pažvelgti į savo vaiką individualiai, ir nesivadovauti taisyklėmis, kurios tinka visiems, nes dažniausiai jei tinka visiems, netinka niekam“ – sako A. Leontjeva, paklausus patarimo tėveliams dėl darželio lankymo vasarą.

„Pasitarkite su grupės pedagogais, kaip jie mato jūsų vaikelio situaciją, ką patartų. Nes vyresniems vaikams vasarą atostogauti su tėveliais ar kitais artimaisiais tikrai į naudą, tačiau jaunesniems kaip tik gali sukelti daug problemų grįžus į darželį. Stenkites vasaros laikotarpiu labai nenukrypti nuo darželio ritmo, nes vaikams sunku pratintis grįžti į jį. Maksimaliai pasistenkite išnaudoti laiką kokybiškai su vaiku - visai nesvarbu ar tai bus namuose, ar pas senelius kaime, ar prie jūros, žaiskite, pažinkite, mėgaukitės ir atraskite kažką naujo darželinukui ir sau“, – pataria darželio vadovė.

Juk jam tik ketveri.
Foto: Shutterstock


Darželių darbo tvarką – kiek, kada ir kaip veikia – nustato savivaldybės

Pasak Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovų, darželiai gali dirbti įprastu būdu ir priimti vaikus ne tik per mokslo metus, bet ir vasarą. Darbas įstaigose organizuojamas laikantis jau įprastų būtinų saugumo sąlygų: vaikus priima vienas darbuotojas, patalpos vėdinamos, laikomasi higienos.

Norintys daugiau sužinoti apie darželių darbo tvarką vasarą, turėtų teirautis savo savivaldybės. Štai Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigos vasaros metu dirbs įprastai, ugdymo procesas bus organizuojamas visuose darželiuose. „Vilniuje nei vienas savivaldybės pavaldumo darželis nebus uždarytas. Iš kelių bendrojo ugdymo mokyklų, kurios turi priešmokyklinio ugdymo grupes, bus perkelta po kelis vaikus į šalia esančius darželius, kadangi tose mokyklose atlikus tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausą išaiškėjo, kad vasarą norės ugdytis tik po kelis priešmokyklinukus“, – sako Kristina Cibulskytė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimomyklinio ugdymo skyriaus vedėja.

Pasak K. Cibulskytės, vasaros metu ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų didžioji dalis ugdymo organizuojama lauko erdvėse, laikantis visų saugumo reikalavimų ir atsižvelgiant į oro temperatūrą (saugomasi tiesioginės saulės spindulių, vaikai būna lauke su gertuvėmis ir dėvi nuo saulės galvą saugančias kepuraites ir kt.).

Foto: Shutterstock


Vytautas Šimanskas, Kauno miesto savivaldybės atstovas sako, kad Kauno mieste liepos mėnesį nedirbs 18 įstaigų, organizuojančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, rugpjūčio mėnesį nedirbs 23 įstaigos. Kai įstaigos nedirba, vaikams yra sudarytos sąlygos lankyti kitas tuo metu dirbančias įstaigas.

Klaipėdiečiai, norėdami savo vaikus vasaros metu leisti į darželius, turės pateikti ikimokyklinio ugdymo įstaigai pažymas iš darboviečių, kad tuo metu neturės atostogų. Nors bus formuojamos atskiros ikimokyklinio ugdymo grupės, vaikų skaičius grupėse nesikeis – lopšelio grupėse galės būti po 15, o darželio grupėse – 20 vaikų.

Nemažai nerimo turi ir panevėžiečiai – savivaldybės sprendimu vasarą mažinamas grupių skaičius, todėl vaikai bus priimami tik tuomet, jei tėvai pateiks patvirtinimą iš darbdavio, jog yra dirbantys. Yra darželių, kurie nedirbs po visą mėnesį.

Leidžiama performuoti darželio grupes

Jei darželiuose yra toks poreikis, nuo gegužės 21 dienos jau yra leidžiama performuoti grupes. Tai susiję ir su mažesniu lankančių vaikų skaičiumi vasarą, ir su darbuotojų atostogomis. Naujos grupės turi būti sudaromos ne trumpesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui. Konkrečius sprendimus priima pati įstaiga arba jos steigėjas, dažniausiai tai – savivaldybės.

Dr. Ramūnas Skaudžius (J. Pilipavičiaus nuotr.)

„Grupių performavimas ugdymo įstaigose, kurios vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ypač aktualus vasaros laikotarpiu, kai sumažėja vaikų, o didelė dalis darbuotojų turėtų išeiti atostogauti“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

Pasak ministerijos atstovo, jeigu darbuotojų pakanka, nėra būtino poreikio performuoti grupes, vaikai turėtų lankyti tą pačią grupę. Grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose.

Auklėtojai ir pedagogai tą pačią dieną gali dirbti tik vienoje ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupėje. Šis reikalavimas netaikomas tiems ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ar priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kurie persirgo COVID-19 liga, o diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų. Taip pat tiems, kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos vakcina pagal pilną skiepijimo schemą.