Atkreipiame dėmesį, kad projektas parengtas vadovaujantis parkotyrininko - eksperto Kęstučio Prano Labanausko atliktu Veisiejų dvaro parko dedrologiniu tyrimu. Techninį projektą rengė ilgametę gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymo patirtį turintis architektas Aurimas Vengris. O numatytiems projekto sprendiniams pritarusi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinės archeologijos komisija bei Valstybės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, teigiama pranešime spaudai.

Veisiejų dvaro parkas įveistas XVIII a. kunigaikščio Mykolo Masalskio dėka. Tuomet parko želdiniai turėjo ryškių geometrinės kompozicijos bruožų. XIX a. dvarą valdę Oginskiai jį pertvarkė į peizažinį. Per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus Veisiejų parkas gerokai nukentėjo, bet pokariu vietos gyventojai ėmėsi jį atstatyti. Deja, parko priežiūra ilgus metus buvo nepakankama – senmedžių santykinis vaizdas sumenko medynams perdėtai sutankėjus pridygusiais savaiminukais. Dabar apie 17,5 ha parke auga maždaug 2000 medžių iki 50 skirtingų rūšių. 38 parko medžiai įtraukti į Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašą.

Įgyvendinamo projekto metu medžiai, sodinti ar ugdyti dar dvaro laikais, bus maksimaliai išsaugoti taikant įvairius priežiūros būdus: kamienų drevių ir atlūžų valymą, lopymą ir užsandarinimą, žaizdų tvarkymą; lajų suveržimą ir atotimpas. Tačiau tuos, kurių neįmanoma išsaugoti, ypač turint omeny visoje Europoje plintančią uosių džiūtį ar kitas pavojingas ligas bei medienos grybus, planuojama atsodinti pakaitiniais medžiais.

Dominuojanti medžių rūšis parke - juodalksniai. Nemaža jų dalis jau priartėję prie amžiaus ribos (apie 150 metų). Tokie medžiai dažnai aplaužyti ar vėtrų išklibinto šaknyno, puolami medienos grybų ir kenkėjų, dalis jų paveikti vandens horizonto svyravimo, kai kuriuose takuose keliantys ir grėsmę lankytojams. Dedrologinio tyrimo duomenimis, iš 550 parke augančių juodalksnių 34 yra pažeisti ligų ir mechaninių žaizdų, nudžiūvę ar nuskurdę.

Bene vertingiausiai Veisiejų parke medžių rūšiai, uosiams, iškilo didelė grėsmė dėl grybelio, sukeliančio uosių džiūtį. Šis užkratas jau antras dešimtmetis plinta Europos uosynų dalyje. Tai labai agresyvi liga, su kuria, deja, nėra priemonių kovoti. Ji, prasidedanti medžių lajų viršutinėse dalyse nekrozinėmis dėmėmis ant šakų ir stiebo, išplisdama į visą medį - lapus, kamieną ir šaknis, kol galiausiai jį sunaikina. Veisiejų dvaro parke iš 170 augančių uosių smarkiai sužaloti yra net 42. Parke augančios liepos ir klevai bene stipriausi, tačiau ir tarp jų yra keletas pažeistų medienos grybo ar kitų ligų.

Atsižvelgiant į dedrologino tyrimo duomenis, projektu numatytas apie 60 sausų, biologiškai ir mechaniškai pažeistų ar stelbiančių saugomus medžius medžių šalinimas, 130 medžių ir krūmų genėjimas ir 25 medžių ir 40 krūmų atsodinimas išlaikant istorinę rūšinę sudėtį.

Be želdinių tvarkybos darbų projektu planuojami ir parko tvarkomieji statybos darbai. Bus atnaujinti esami parko tilteliai ir tvenkinio vandens reguliatorius. Pagaliau bus sutvarkyta ilgą laiką nelankoma Liepų rato aikštelė, įrengta betono trinkelių danga, atnaujinti suoliukai. Lankytojų laukia ir netikėtos naujovės: prie dvaro rūmų fligelio bus atkurtas daugiamečių gėlių gėlynas su takais, pergole ir suoliukais. Bus atnaujinti ir įrengti nauji informaciniai stendai, rodyklės ir užtvaros automobiliams. O romantikos mėgėjus džiugins atkurta Meilės alėja. Taip pat bus sutvarkyti parko vandens telkiniai: išvalytas tvenkinys ir kanalai, sutvarkytos vandens telkinių pakrantės. Visose žemės judinimo darbų vietose numatyti ir bus atliekami archeologiniai tyrimai.

Projekto sprendiniuose nėra numatytų darbų, galinčių sunaikinti ar neigiamai paveikti Veisiejų dvaro sodybos fragmentų parko vertingąsias savybes. Įgyvendinus projektą bus apsaugota biologinė įvairovė, sumažinta erozijos židinių susidarymo galimybė, padidinta kraštovaizdžio estetinė vertė, sukurtos geresnės sąlygos teritorijos lankymui ir jos vertybių pažinimui. Projekto pabaiga planuojama kitų metų vasarą. Tad prašome lankytojų supratimo, kad dalyje dvaro parko, darbų vykdymo teritorijoje, lankymasis bus laikinai apribotas.