Šiais metais planuojama įrengti informacines rodykles, informacinius stendus prie 13 lankomų objektų, medinius takus per šlapynes, 9 atokvėpio aikšteles su laužavietėmis prie Bijotės, Šonos, Geluvos ežerų, Dubysos upės.

Kurtuvėnų regioniniame parke bus pastatyta du lieptai Juodlės ežero pažintiniame take ir vienas per Ventos – Dubysos perkasą Bubiuose, apžvalgos terasa prie Bijotės ežero, apžvalgos platforma prie perkaso uosto liekanų Bubiuose, dvi pavėsinės Kurtuvėnuose ir prie Juodlės ežero, atitvaras prie Dubysos upės atodangos.

Bus sužymėti 7 nauji pėsčiųjų maršrutai ir atnaujintas žymėjimas 3 esančiuose. Bus pakeisti naujais 23 kelio ženklai „Kurtuvėnų regioninis parkas“ prie parko ribų.

Projekto užsakovas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, partneris – Kurtuvėnų regioninio parko direkcija.

Darbai finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 lėšomis.