Taip jis baudžiamas už korumpuotus ir destabiizuojančius veiksmus, kurie sudaro galimybes ir Rusijos destabilizuojančiai veiklai Vakarų Balkanuose, antradienį paskelbė Iždo departamentas.

Vašingtonas kaltina A. Vuliną piktnaudžiavimu valdžia. Be to, jis esą susijęs su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir neteisėta prekyba narkotikais.

JAV sankcijos reiškia, kad įšaldomas galimas pareigūno turtas JAV. Draudžiami sandoriai su JAV piliečiais.

A. Vulinas nuo 2022 m. pabaigos vadovauja Serbijos vidaus slaptajai tarnybai BIA. Nuo 2017 iki 2020 m. jis buvo gynybos ministras, o 2020–2022 m. – vidaus reikalų ministras.

Belgrade 50-metis laikomas aukščiausio rango politiku, palaikančiu glaudžiausius santykius su Rusijos vadovybe. Paskirtas žvalgybos vadu, jis esą Rusijos nacionalinės saugumo tarybos sekretoriui Nikolajui Patruševui asmeniškai perdavė bylą, kurioje buvo BIA parengti pasiklausymų protokolai iš rusų disidentų susirinkimo Belgrade, vykusio keliais mėnesiais anksčiau.