Nuo praėjusių metų vasario mėnesio kai Rusija pradėjo invaziją, JT žmogaus teisių stebėjimo misija Ukrainoje užfiksavo 864 individualius Rusijos įvykdytus savavališko sulaikymo atvejus, kurių daugelis prilygsta priverstiniams dingimams.

„Dokumentavome 77 civilių asmenų egzekucijas, kai juos savavališkai sulaikė Rusijos Federacija“, – Ženevoje surengtame brifinge sakė misijos vadovė Matilda Bogner.

Tai buvo 72 vyrai ir penkios moterys, o dar du sulaikyti vyrai mirė dėl kankinimų, nežmoniškų kalinimo sąlygų ir atsisakymo suteikti medicininę pagalbą.

„Rusijos ginkluotosios pajėgos, teisėsauga ir įkalinimo įstaigos masiškai kankino civilius sulaikytuosius ir netinkamai su jais elgėsi“, – sakė M. Bogner.

„Dauguma apklaustųjų teigė, kad jie buvo kankinami, su jais buvo netinkamai elgiamasi, o kai kuriais atvejais jie patyrė seksualinį smurtą“, įskaitant išprievartavimą, – teigė ji. – Kankinimais aukos buvo verčiamos prisipažinti padėjusios Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, bendradarbiauti su okupacine valdžia, o proukrainietiškai nusiteikę asmenys bauginami“.

Ataskaitos išvados pagrįstos 1 136 pokalbiais su aukomis, liudininkais ir kitais asmenimis, taip pat 274 apsilankymais vietoje ir 70 apsilankymų oficialiose Ukrainos valdžios institucijų valdomose laisvės atėmimo vietose.

Iš viso ataskaitoje užfiksuota daugiau kaip 900 savavališko civilių, įskaitant vaikus ir pagyvenusius žmones, sulaikymo atvejų. „Dėl didelės daugumos šių atvejų kaltė tenka Rusijos Federacijai“, – sakė M. Bogner.

Pasak jos, Ukraina stebėjimo misijai suteikė netrukdomą konfidencialią prieigą prie oficialių sulaikymo vietų ir sulaikytųjų, išskyrus vieną išimtį, o Rusija, nepaisant prašymų, tokios prieigos nesuteikė.

Misija dokumentavo 75 savavališko Ukrainos saugumo pajėgų vykdyto sulaikymo atvejus, daugiausia asmenų, įtariamų su karu susijusiais nusikaltimais.

Didelė dalis šių atvejų taip pat prilygo prievartiniam dingimui, kurį daugiausia vykdė Ukrainos saugumo tarnyba, sakė M. Bogner.

„Užfiksavome, kad daugiau nei pusė savavališkai sulaikytų asmenų buvo Ukrainos saugumo pajėgų kankinami arba su jais buvo netinkamai elgiamasi. Tai vyko tuo metu, kai žmonės buvo apklausiami, dažniausiai iš karto po sulaikymo“, – sakė ji.

Tačiau misija neužfiksavo, kad Ukrainos pajėgos būtų įvykdžiusios kokią nors sulaikytų civilių asmenų egzekuciją.