Šių metų gegužę prezidento biuro portale pasirodė peticija, raginanti valstybės vadovą pasirašyti įstatymo projektą, draudžiantį įvežti ir platinti leidybos produkciją iš Rusijos ir Baltarusijos. Dokumentą Aukščiausioji Rada patvirtino dar praėjusių metų birželį.

„Ukrainoje ir toliau laisvai prekiaujama valstybės agresorės leidybos produkcija. Tai pakerta valstybės informacinį saugumą ir ekonominius Ukrainos knygų leidybos pamatus“, – pažymi peticijos autoriai.

Peticijai surinkus reikiamus 25 tūkst. balsų, pasirodė prezidento atsakymas į ją. V. Zelenskio teigimu, yra nemažai „išlygų“, kurios kol kas neleidžia pasirašyti įstatymo.

Teisingumo ministerija pasiūlė vetuoti įstatymo projektą, nes jame nustatytos literatūros rusų kalba įvežimo ir platinimo normos pažeistų Ukrainos Konstitucijos 10 str. 3 d. ir 24 str. 2 d.

Ukrainos užsienio reikalų ministerija, nors ir palaiko idėją uždrausti rusų literatūrinės propagandos platinimą, taip pat ragina vetuoti dokumentą. Dabartinės redakcijos įstatymo projektas neatitinka Europos Sąjungos normų ir standartų žmogaus teisių srityje, įskaitant nuomonės laisvę, tautinių mažumų teisių apsaugą, diskriminacijos dėl kalbos draudimą, todėl gali apsunkinti derybų dėl Ukrainos stojimo į ES procesą.

Pasak V. Zelenskio, anksčiau Ukraina paprašė partnerius Europoje įvertinti šio įstatymo poveikį jos narystės Europos Sąjungoje perspektyvoms.

2022 metų birželio 19 d. Aukščiausioji Rada 306 liaudies deputatų balsais (konstitucinė dauguma) patvirtino įstatymą, ribojantį Rusijos ir Baltarusijos leidybos produkcijos įvežimą ir platinimą. Bet dokumente nenumatoma visiškai uždrausti ją įvežti ir platinti.