Félicienas Kabuga, kuriam yra beveik 90 metų, kenčia nuo demencijos ir negali sekti teismo proceso, sakė tribunolas, kalbėdamas apie 1994 metais vykdytus nusikaltimus. Teismo procesas turėtų būti tęsiamas kitu būdu, siekiant nustatyti kaltinamojo kaltę, tačiau bausmė nebus skiriama, sakė tribunolas.

Jis kaltinamas genocidu ir nusikaltimais žmoniškumui. Prokurorų teigimu, jis aktyviai rėmė ir padėjo vykdyti masines žudynes.

Tai vienas iš paskutiniųjų teismo procesų, susijusių su 1994 metų genocidu, kai hutų kovotojai žudė tutsių mažumos atstovus, per maždaug 100 dienų nužudydami apie 800 tūkst. žmonių. Šimtai tūkstančių žmonių tapo seksualinės prievartos aukomis.

Kaltinamajame akte teigiama, kad F. Kabuga finansavo ir apginklavo hutų sukarintą grupuotę „Interahamwe“, aprūpino ją ginklais kaip „turtingiausias Ruandos žmogus“.

Jis taip pat buvo tiesiogiai atsakingas už radijo ir televizijos stoties RTLM viešus raginimus vykdyti tutsių mažumos žudynes.

F. Kabuga kaltinimus atmeta ir anksčiau teisme pateiktus kaltinimus vadino „melu“. Jis buvo sulaikytas Paryžiuje 2020 metais, po beveik 30 metų slapstymosi.