„Kiekvienas karas galiausiai yra karas prieš vaikus, – sakė INICEF vykdomoji direktorė Catherine Russell. – Nors žinome, kaip geriau apsaugoti vaikus konfliktuose, vis dar darome nepakankamai“.

UNICEF surinkti duomenys yra iš daugiau kaip 30 konfliktų Afrikoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje. Spėjama, kad tikrieji skaičiai yra dar didesni.

Tirtuose konfliktuose nuo 2005 m. registruota iš viso 315 000 sunkių vaikų teisių pažeidimų. Mažiausiai 105 000 vaikų konfliktų šalys naudojo kaip kareivius. Daugiau kaip 16 000 mergaičių ir berniukų, anot duomenų, per ginkluotus konfliktus patyrė seksualinį smurtą, daugiau kaip 32 500 buvo pagrobti konflikto šalių. Be to, būta daugiau kaip 16 000 JT patvirtintų atakų prieš mokyklas ir ligonines.

UNICEF paragino vyriausybes įgyvendinti galiojančius tarptautinius įstatymus ir normas dėl vaikų apsaugos karuose. Esą būtina uždrausti sprogstamuosius ginklus gyvenamuosiuose rajonuose. Už nusikaltimus prieš vaikus atsakingi asmenys turi būti patraukti atsakomybėm. Taip pat būtina skirti skubiai reikalingų finansinių lėšų vaikams apsaugoti.