Praėjus vos kelioms dienoms po įstatymo pasirašymo, A. Duda pareiškė, kad siūlys pataisą, kuri neleistų komisijai taikyti griežtų nuobaudų tiriamiems asmenims, ir teigė, kad „tai pašalins didžiąją dalį kontroversijų dėl įstatymo“.

Komisiją, turėsiančią galią uždrausti politikams dirbti valstybės tarnyboje, jei bus nustatyta, kad jie patyrė Rusijos įtaką, smarkiai kritikavo JAV, ES ir Lenkijos opozicija, kuri ją laiko priemone užkirsti kelią opozicijos lyderiui Donaldui Tuskui dalyvauti rudenį vyksiančiuose parlamento rinkimuose.

A. Duda sakė, kad jo pataisomis bus uždrausta parlamentarams dalyvauti komisijos veikloje ir sudarytos sąlygos teikti apeliacijas ne administraciniam, o bendrosios kompetencijos teismui. Jis taip pat sakė, kad iš pataisyto įstatymo bus pašalintos nuostatos, uždraudžiančios politikams eiti pareigas, o tai buvo daugiausia ginčų sukėlusi pradinio įstatymo dalis.

Vietoj to A. Dudos pataisos numato, kad komisija gali nustatyti, jog asmuo veikė Rusijos įtakoje ir todėl nėra garantijų, kad jis tinkamai vykdo viešąsias pareigas. Pataisos turėtų būti pateiktos Seimui (žemiesiems parlamento rūmams) vėliau penktadienį.