Užsienio kišimasis, dezinformacija ir išpuoliai prieš demokratiją prieš birželio mėnesį vyksiančius rinkimus gali sustiprėti ir tapti vis sudėtingesni, teigia EP nariai.

Šis įspėjimas pateiktas ataskaitoje, kuri ketvirtadienį Briuselyje plenariniame posėdyje buvo patvirtinta 469 balsais „už“ ir 71 „prieš“.

Ataskaitoje EP nariai pabrėžė, kad susirūpinimą kelia kišimasis į interneto platformas, ypatingos svarbos infrastruktūros bei strateginių sektorių apsauga. Kaip grėsmės taip pat buvo įvardyti kišimasis į rinkimų procesus, slaptas politinės veiklos finansavimas iš užsienio veikėjų ir atsparumo kibernetinėms atakoms klausimai.

Ataskaitoje ypač daug dėmesio skiriama Rusijos ir Kinijos kišimuisi į ES, į šalis, siekiančias ES narystės, įskaitant Vakarų Balkanų šalis, taip pat pasaulio pietų šalis.

Ataskaitoje raginama uždrausti socialinės žiniasklaidos platformą „TikTok“ visais nacionalinės valdžios ir ES institucijų lygmenimis. Joje taip pat rekomenduojama uždrausti įrenginių ir programinės įrangos, pagamintos didelės rizikos šalyse, ypač Kinijoje ir Rusijoje, naudojimą.

Parlamentas nori, kad būtų parengta koordinuota ES strategija, ir paragino skirti tinkamą finansavimą kovai su dezinformacija ir demokratinių procesų palaikymui.

Pranešėja Sandra Kalniete teigė, kad užsienio kišimasis į demokratinius procesus kelia vis didesnę grėsmę saugumui.

„Turime skubiai imtis veiksmų ir greitai įgyvendinti savo rekomendacijas. Turi būti skiriamos didelės ir ilgalaikės investicijos į mūsų demokratinį atsparumą, remiantis mūsų partnerių, pavyzdžiui, Ukrainos ir Taivano, patirtimi“, – sakė ji.