Teisėjai atmetė buvusio valstybės saugumo tarnybos vadovo Jovicos Stanišičiaus ir jo pavaduotojo Franko Simatovičiaus apeliacinius skundus dėl 2021 m. priimto nuosprendžio ir prie pradinių 12 metų bausmių pridėjo dar trejus metus.

72 metų J. Stanišičius ir 73 metų F. Simatovičius buvo nuteisti už tai, kad rėmė serbų mirties būrį, 1992 m. žudynėmis, prievartavimais ir plėšimais terorizavusį Bosnijos Šamaco miestą. Abu užginčijo nuosprendžius, priimtus už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui už žudymą, persekiojimą, priverstinį perkėlimą ir deportaciją, ir apskundė nuosprendį. Savo ruožtu prokurorai apskundė jų išteisinimą dėl kelių kitų kaltinimų ir prašė teismo, vadinamo Tarptautiniu likusių baudžiamųjų tribunolų mechanizmu (MICT), skirti ilgesnes bausmes

Byla buvo nagrinėjama du dešimtmečius ir yra ilgiausia bei paskutinė šiame JT tribunole, tiriančiame karo nusikaltimus per karus, po komunizmo žlugimo sugriovusius Jugoslaviją. Teisėja Graciela Gatti Santana sakė, jog teismo apeliacijų kolegija paskelbia paskutinį apeliacinį sprendimą.

MICT perėmė bylas iš Tarptautinio Baudžiamojo Tribunolo Buvusiai Jugoslavijai, uždaryto 2017 m., kai pagrindiniai įtariamieji dėl Balkanų karų buvo patraukti atsakomybėn.

Per Balkanų karus žuvo apie 130 tūkst. žmonių, milijonai buvo priversti palikti savo namus. Regione ir toliau tvyro įtampa, pirmadienį Kosovo šiaurėje kilo etninių serbų ir NATO vadovaujamų taikdarių susirėmimai.