Rezoliucijoje, kurią priėmė PSO kasmetinė sprendimus priimanti asamblėja Ženevoje, reikalaujama, kad Maskva nedelsdama nutrauktų visus išpuolius prieš Ukrainos ligonines, ir išreiškiamas susirūpinimas dėl platesnio poveikio sveikatai šalyje.

Valstybės narės šį tekstą palaikė 80 balsų prieš devynis, o 52 susilaikė.

Asamblėja balsavo už „griežčiausią Rusijos Federacijos tęsiamos agresijos prieš Ukrainą pasmerkimą, įskaitant išpuolius prieš sveikatos priežiūros įstaigas... ir plataus masto atakas prieš civilius gyventojus ir svarbią civilinę infrastruktūrą“.

Rezoliuciją pateikė Ukraina ir dar 42 valstybės.

Visos 27 Europos Sąjungos šalys, išskyrus Vengriją, kuri nedalyvavo balsavime, kartu parėmė tekstą. Prieš rezoliucijos projektą, be Rusijos, balsavo Alžyras, Baltarusija, Kinija, Kuba, Šiaurės Korėja ir Sirija.

Rezoliucijoje išreikštas „rimtas susirūpinimas dėl besitęsiančios nepaprastosios padėties sveikatos apsaugos srityje Ukrainoje ir pabėgėlius priimančiose ir priglaudžiančiose šalyse, kurią sukėlė Rusijos Federacijos agresija prieš Ukrainą“.

Susirūpinimą, be kita ko, kelia „radiologinių, biologinių ir cheminių įvykių bei pavojų rizika“ ir pasaulinės aprūpinimo maistu krizės paaštrėjimas.

Rezoliucijoje Rusija raginama „nedelsiant nutraukti bet kokius išpuolius prieš ligonines ir kitas sveikatos priežiūros įstaigas“ ir raginama netrukdyti žmonėms, kuriems reikia pagalbos, ją gauti.

Rusijos rezoliucija atmesta

Rusija ir Sirija pateikė savo rezoliucijos projektą dėl „nepaprastosios padėties sveikatos apsaugos srityje Ukrainoje ir aplink ją“.

Jame išreikštas „didelis susirūpinimas dėl tebesitęsiančios nepaprastosios padėties sveikatos apsaugos srityje, kurią sukėlė su konfliktu susijusios traumos ir sužeidimai“, tačiau tekste Rusija neminima. Projektas buvo atmestas 62 balsais už, 13 prieš ir 61 susilaikius.

Šie balsai buvo rodiklis, rodantis tarptautinį paramos Kyjivui ir Maskvai lygį praėjus 15 mėnesių po Rusijos plataus masto invazijos. Ukrainos ambasadorė Jevhenija Filipenko sakė, kad Kyjivo rezoliucijos palaikymas yra „vilties ženklas daugiau kaip 14 milijonų ukrainiečių, kuriems reikia sveikatos priežiūros pagalbos“, ir solidarumo su šalies sveikatos apsaugos darbuotojais ženklas.

Patvirtintos 974 atakos

J. Filipenko teigė, kad balsavimas parodė Maskvai, jog „masiniai išpuoliai prieš sveikatos priežiūrą netoleruojami“.

Rusijos atstovė Vera Chutorskaja asamblėjoje pareiškė, kad priimta rezoliucija yra „pilna melo“. „Mes esame prieš melą ir PSO darbo politizavimą“, – sakė ji.

PSO patvirtino 974 atakas prieš sveikatos priežiūros įstaigas Ukrainoje nuo invazijos pradžios, per jas 101 žmogus žuvo ir 136 buvo sužeisti. Apie 873 iš šių atakų buvo nukreiptos prieš įstaigas; 821 kartą buvo panaudota sunkioji ginkluotė.

PSO išpuolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas stebėjimo sistema nenustato atsakomybės.