V. Chorenka susipažino su dabartine situacija Bachmute ir bendravo su miestą-tvirtovę ginančiais kariškiais.

„Padėtis Bachmute tikrai sudėtinga, bet kas, jei ne jūs, žino, ką reikia daryti ir kaip veikti tokiomis sąlygomis. Jūsų darbas čia dar kartą patvirtina, kad SOP – tai pirmiausia kokybės pranašumas prieš kiekybę“, - sakė generolas.

Jis padėkojo SOP specialiosios paskirties grupėms ir operatoriams, pažymėjo, kad Bachmute naikinama priešo gyvoji jėga, stabdomas okupacinės kariuomenės veržimasis.

Portalas primena, kad anksčiau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Rytų kariuomenės grupuotės vadas Oleksandras Syrskis pabrėžė Bachmuto gynybos svarbą. Jis taip pat sakė, kad Bachmute Ukrainos kariai ne tik ginasi, bet ir atakuoja.