Prancūzijos užsienio reikalų ministerijai adresuotame laiške, kurį pasirašė beveik 80 Europos Sąjungos įstatymų leidėjų, pabrėžiama, kad „agresyvūs ambasadoriaus pareiškimai pažeidžia tarptautinę teisę ir kelia grėsmę Europos šalių, Prancūzijos partnerių, saugumui“.

„Nei Kinija, nei jokia kita šalis neturi teisės kvestionuoti kitų valstybių suvereniteto. Tai didžiulis šių valstybių istorijos, kultūros ir pamatinio vientisumo įžeidimas; ambasadoriaus pastabos pakerta pamatinius principus, kuriais turi būti grindžiami diplomatiniai santykiai. Suverenitetas nėra diplomatinis žaislas, o esminė tarptautinių santykių, tarptautinės teisės, Jungtinių Tautų Chartijos dalis“, – sakoma laiške.

Parlamentarai pabrėžia, kad tuo metu, kai Europoje vyksta karas Rusijai pradėjus agresiją prieš Ukrainos teritorinį vientisumą, demokratiniam pasauliui labai svarbu pasiųsti autoritarinėms šalims nedviprasmišką signalą dėl sąjungininkių suvereniteto apsaugos.