Buvęs naikintuvo pilotas mirė praėjus mėnesiui po savo gimtadienio Brno mieste, šeštadienį pranešė Gynybos ministerija Prahoje.

E. Bočekas buvo paskutinis gyvas pilotas, kuris, būdamas Čekoslovakijos kariuomenės tremtyje nariu, su Didžiosios Britanijos karališkosiomis oro pajėgomis kovojo prieš nacistinę Vokietiją.

Beveik prieš ketverius metus jam buvo suteiktas garbingas kariuomenės generolo titulas – aukščiausias laipsnis, kurį gali gauti karininkas.

Čekijos ministras pirmininkas Petras Fiala pagerbė E. Bočeko tarnybą, sakydamas: „Generolas Bočekas kovojo už tai, kad mūsų šalis taptų demokratiška, laisva ir nepriklausoma“.

E. Bočekas iš nacių okupuotos Čekoslovakijos išvyko 1939 metais, būdamas 16 metų. Iš pradžių jis kovojo Prancūzijoje. Baigęs naikintuvo piloto mokymus, jis dalyvavo 26 Didžiosios Britanijos karinių oro pajėgų misijose.

Vėliau jis dirbo automobilių mechaniku. 2016 metais, sulaukęs 93 metų, jis vėl sėdo prie karinio lėktuvo „Supermarine Spitfire“ vairo trumpam apžvalginiam skrydžiui Anglijoje. Šiuos lėktuvus per Antrąjį pasaulinį karą naudojo sąjungininkų šalys.

Čekoslovakijos karių tarnyba tremtyje Vakarų sąjungininkų pusėje buvo oficialiai pripažinta tik 1989 metais žlugus Varšuvos paktui. Iki tol daugiausia dėmesio buvo skiriama Raudonosios armijos vaidmeniui išsivaduojant iš fašistinės valdžios.