Vos jam atvykus į Koriukivkos miestą, buvo paskelbtas oro pavojus, todėl prezidentas, miesto meras Ratanas Achmedovas ir grupė piliečių pasislėpė slėptuvėje.

„Pirmąsias pusantros valandos praleidome slėptuvėje, – sakė F. W. Steinmeieris. – Tai leido mums itin ryškiai pajusti, kokiomis sąlygomis čia gyvena žmonės“.

Pasak Ukrainos karinių oro pajėgų, pavojaus signalas nuskambėjo dėl to, kad Rusijos kariuomenė kaimyninėje Baltarusijoje paleido 10 Irano gamybos kovinių bepiločių orlaivių.