Kaip pranešama, abi pusės nustatė konkrečius būsimų derybų tikslus.

Pasak JAV prekybos įgaliotinio pavaduotojos Sarah Bianchi, diskusijų metu bus siekiama „pagilinti mūsų ryšius prekybos ir investicijų srityse, įgyvendinti bendromis vertybėmis paremtus dvišalės prekybos prioritetus ir skatinti inovacijas bei įtraukų ekonomikos augimą“.

Taivano Prekybos derybų biuras savo ruožtu nurodė, kad derybų metu bus siekiama į salą pritraukti daugiau JAV ir užsienio investicijų bei nutiesti kelią Taivanui prisijungti prie tarptautinių prekybos blokų, kaip Ramiojo vandenyno partnerystės sutartis (CPTPP). Tačiau, anot biuro, derybose nebus diskutuojama apie muitus.

Vašingtono ir Taipėjaus teigimu, derybų pradžia numatoma rudens pradžioje.