„Labai svarbu kontroliuoti įplauką į Baltijos jūrą. Tai strateginė zona, manau, kad mes šiai zonai turime skirti ypatingą dėmesį“, – pabrėžė ministras.

Jis taip pat pažymėjo, jog Gynybos ministerija laukia didesnio finansavimo, kuris iki 2025 metų turėtų pasiekti 2 proc. šalies BVP.

Iki sprendimo dėl Švedijos stojimo į NATO priėmimo Gynybos ministerija siūlė vyriausybei padidinti gynybos išlaidas iki 2 proc. BVP iki vėlesnio termino – 2028 metų. Pagal šiuos planus, išlaidos turėjo išaugti nuo 90,3 mlrd. kronų (9,37 mlrd. eurų) iki 143 mlrd. kronų (14,85 mlrd. eurų).

Šiuo metu Švedijos gynybos išlaidos sudaro 1,2 proc. BVP.