Estų skulptoriaus Matti Variko sukurtą „pasaulio proletariato vado“ statulą Kotkai 1979 metais padovanojo su ja „susigiminiavęs miestas“ Talinas (tuo metu Estija dar buvo okupuota Sovietų Sąjungos). Pranešama, kad per šiuos dešimtmečius paminklas ne kartą buvo apgadintas.

Diskusijos dėl Lenino paminklo demontavimo prasidėjo dar prieš Rusijos plataus masto įsiveržimą į Ukrainą. Birželio 13 d. Kotkos valdžia nusprendė, kad monumentas bus perkeltas į muziejų. Tam priešinosi tik vienas kairiosioms jėgoms atstovaujantis deputatas.

Šių metų balandį buvo demontuotas Lenino paminklas, stovėjęs Suomijos pietvakariuose esančio Turku miesto istoriniame centre. Jis ten buvo pastatytas 1977 metais kaip Leningrado dovana. Paminklo autorius – sovietų skulptorius Michailas Anikušinas.