Komisija susideda iš trijų narių – Erik Messe iš Norvegijos (pirmininkas), Jasminka Dzumhur iš Bosnijos ir Hercegovinos ir Pablo de Greiff iš Kolumbijos.

Sukurti tokią komisiją numato Žmogaus teisių tarybos 2022 m. kovo 4 d. nutarimas. Dokumente teigiama, kad ŽTT nusprendė įsteigti nepriklausomą tarptautinę tyrimo komisiją, kurią sudarytų trys prezidento paskirti ekspertai.

Komisija sudaroma vieneriems metams ir 2022 m. rugsėjo mėn. turi žodžiu atsiskaityti ŽTT apie savo darbą, iki 2023 m. kovo mėn. parengti rašytinę ataskaitą ir JT Generalinei Asamblėjai.

Komisijos vadovas Ericas Messe yra teisėjas ir buvęs Tarptautinio baudžiamojo tribunolo Ruandos genocidui vadovas.

Jasminka Dzumhur yra buvusi teisėja ir šiuo metu Bosnijos ir Hercegovinos žmogaus teisių ombudsmenė.

Pablo de Greiff yra buvęs tarptautinės organizacijos teisingumo patarėjas ir Niujorko universiteto Pereinamojo laikotarpio teisingumo programos direktorius.