Apie šūvius pranešta, kai kariai keliose kareivinėse surengė maištą, reikalaudami daugiau išteklių kovai su sukilėliais islamistais.

Virš Vagadugu rajono, kur yra prezidento Rocho Christiano Kabore rezidencija, ratus suko sraigtasparnis išjungtomis šviesomis ir aidėjo šūviai. Iš pradžių buvo šaudoma intensyviai, o vėliau šūviai buvo pavieniai.

Kai pranešė vietos gyventojai, panašiu metu buvo šaudoma ir sostinėje esančiose Sangoule Lamizanos bei Baba Sy karinėse stovyklose.

Kariai surengė maištą sekmadienį skirtingose šalies vietose esančiose kareivinėse, įskaitant S. Lamizanos ir B. Sy karines stovyklas. Jie reikalavo atleisti armijos vadus ir skirti „pakankamų išteklių“ kovai su šalyje veikiančiais islamo ekstremistais.

Sekmadienį keliuose sostinės prospektuose karius palaikantys demonstrantai įrengė savadarbes užtvaras, tačiau vėliau juos išvaikė policija, pranešė AFP žurnalistai.