Pastarąjį kartą skelbta, kad sulaikytųjų visoje šalyje yra apie 10 000. Žmogaus teisių aktyvistai įspėjo, kad autoritariškai valdoma buvusi sovietinė respublika turi garantuoti sąžiningus teismo procesus.

Padėtis Kazachstane tuo tarpu, atrodo, stabilizavosi.

Nafta ir dujų turtingoje šalyje pasienyje su Rusija nepasitenkinimas išaugusiomis degalų kainomis prieš maždaug savaitę peraugo į protestus prieš šalies vadovybę. Po taikių demonstracijų kelias dienas vyko smurtiniai susirėmimai. Prezidentas Kasimas Žomartas Tokajevas kalbėjo apie „mėgintą įvykdyti perversmą“, kuriam buvo vadovaujama ir iš užsienio. Jis paskyrė naują vyriausybę ir nurodė kariškiams imtis veiksmų prieš demonstrantus.

Ir toliau lieka neaišku, kas buvo riaušininkai, šturmavę Almatos meriją ir policijos skyrius. K. Tokajevas kelis kartus kalbėjo apie „teroristus“.