Vienas JT pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, anksčiau sakė, kad vyras grasino nusižudyti priešais vieną pagrindinių įėjimų į pastatą.

Paskelbtose nuotraukose ir filmuotoje medžiagoje matyti ginkluoti policijos pareigūnai, apsupę vyrą, kuris vaikštinėjo šaligatviu laikydamas ginklą. Incidentas truko ilgiau kaip dvi valandas.

„Dėl šio incidento sulaikėme vieną vyrą“, – sakė Niujorko policijos departamento atstovė.

Jungtines Tautos anksčiau savo darbuotojams pranešė, kad policija užtikrina saugumą ir kad „jokiems JT darbuotojams arba susijusiems asmenims pavojaus nėra“.

Kol policininkai derėjosi su šiuo ginkluotu asmeniu, JT posėdžiai nebuvo sutrikdyti.