Naujienų agentūros BNS gautame pranešime sakoma, kad Gynybos pajėgų vado siūlymu į mokymus pašaukti iš viso 1 684 atsargos kariai iš 17-ojo ir 27-ojo inžinerijos batalionų, taip pat 191-osios ir 291-osios žvalgybos kuopų.

Šių padalinių atsargos kariams nurodyta nedelsiant atvykti į nurodytas šaukimo vietas.

Vyriausybė nurodė, kad papildomi mokymai rengiami siekiant patikrinti dalinių kovinę parengtį, taip pat įvertinti valdymo grandinės veiksmingumą – nuo sprendimų vyriausybės lygiu iki greitojo reagavimo dalinių atsargos karių pašaukimo. Be to, per šias pratybas bus mokamasi glaudžiai bendradarbiauti su policijos ir valstybės sienos tarnybomis, bus statomos laikinos pasienio užtvaros.

Pranešime sakoma, kad tiesioginės grėsmės Estijos saugumui nėra ir kad pratybos rengiamos siekiant atnaujinti karių įgūdžius.

Pasak gynybos ministro Kalle Laaneto (Kalės Laneto), Gynybos pajėgos privalo užtikrinti Estijos pasirengimą bet kokioms situacijoms.

„Gynybos pajėgos privalo būti pasiruošusios apginti Estiją ir ugdyti šį pasirengimą per mokymus“, – kalbėjo jis.

«Estijos valstybės gynybos modelis remiasi rezervininkais. Jis įrodė savo gyvybingumą ir veiksmingumą kaip atgrasymo priemonė. Saugumas nėra duotybė, todėl Estija reguliariai rengia mokymus, kad palaikytų ir ugdytų atsargos dalinių gebėjimą greitai reaguoti“, – pridūrė K. Laanetas.

Estijos kariuomenė reguliariai rengia atsargos karių mokymus, bet paprastai jie informuojami prieš 120 dienų.