M. Morawieckis rašė, jog tai „pavojingas fenomenas, keliantis grėsmę mūsų Sąjungos ateičiai“. Visgi jis pridūrė, kad Lenkija išliks „lojalia nare“, ir paragino ES lyderius „būti atvirais dialogui“ dėl ES pertvarkos.

„Tikrai tikiu, kad drauge, abipusės pagarbos ir supratimo dvasia, neprimesdami savo valios kitiems, galime surasti sprendimą, sustiprinsiantį mūsų Europos Sąjungą“, – sakė jis.

Laiškas pasirodė prieš šią savaitę įvyksiantį ES viršūnių susitikimą ir po Lenkijos Konstitucinio Tribunolo šį mėnesį priimto sprendimo, ginčijančio ES teisės viršenybę.

Konstitucinio Tribunolo sprendimą kritikavo kitos ES narės, tokios kaip Prancūzija ir Vokietija, bet nekritikavo Vengrija. Analitikai sako, kad tai gali būti pirmasis žingsnis Lenkijos pasitraukimo iš ES link.

Lenkijos Konstitucinis Tribunolas pareiškė, kad dalis Europos Sąjungos sutarties straipsnių „nesuderinami“ su šalies konstitucija, ir įspėjo ES Teisingumo Teismą nesikišti į Lenkijos teismų sistemos reformas.

Šias reformas stumia Lenkijos valdančioji dešiniojo sparno partija „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS); dėl jų Varšuva ir Briuselis ginčijasi jau daug metų.

ES sako, kad jomis pažeidžiamas teismų nepriklausomumas ir gali būti pakenkta demokratinėms reformoms, o Lenkijos vyriausybė teigia, kad jos būtinos siekiant išgyvendinti korupciją teismų sistemoje.

M. Morawieckis antradienį turėtų sakyti kalbą Europos Parlamente.

Savo laiške jis nurodė, kad ES įstatymų viršenybė „nėra neribota“ ir „nė viena suvereni valstybė“ negali to užginčyti.

„Šiandien mes susiduriame su labai pavojingu fenomenu, kai įvairios Europos Sąjungos institucijos uzurpuoja galias, kurios joms nepriklauso pagal sutartis, ir primeta valstybėms narėms savo valią“, – rašoma jame.

„Tai ypač akivaizdu šiandien, kai šiam tikslui naudojamos finansinės priemonės“, – sakė jis, kalbėdamas apie naujus Europos Komisijai suteiktus įgaliojimus sustabdyti ES išmokas, jeigu kyla grėsmė bendrijos nuostatoms dėl korupcijos arba įstatymo viršenybės.

M. Morawieckis perspėjo, kad „centralizuotai valdomos institucijos, neturinčios demokratinės kontrolės“ Briuselyje gali paversti ES „organizacija, prieštaraujančia mūsų bendroms vertybėms“.

EK vadovė: imsimės veiksmų

Europos Komisija imsis veiksmų, kad neleistų Lenkijai sukelti pavojaus Europos Sąjungos vertybėms ir sanglaudai, šios šalies teismui paskelbus išvadą, atmetančią dalies Bendrijos įstatymų viršenybę nacionalinės teisės atžvilgiu, antradienį pranešė EK vadovė Ursula von der Leyen.

„Negalime ir neleisime, kad būtų sukeltas pavojus mūsų bendroms vertybėms“, – U. von der Leyen sakė Europos Parlamento nariams Prancūzijos mieste Strasbūre.

„Šis sprendimas verčia abejoti ES pagrindais, – sakė Vokietijos politikė ir ES vykdomosios valdžios vadovė. – Tai tiesioginis iššūkis Europos teisinės tvarkos vienybei.“

Pasak jos, yra trys galimybės: pradėti naują pažeidimų procedūrą, imti taikyti naująjį biudžeto apsaugos mechanizmą, kad būtų sustabdytas lėšų skyrimas, arba taikyti 7 straipsnyje numatytą procedūrą, kuri galiausiai gali atimti iš Lenkijos balsavimo teises ES.

Ginčas, įvykęs Europos Parlamente, pabrėžė klausimo, kuris, pasak Briuselio ir Varšuvos, kelia grėsmę 27 valstybių bloko sanglaudai, rimtumą.

Po U. von der Leyen kalbėjęs Lenkijos ministras pirmininkas M. Morawieckis apkaltino ES „šantažu.“

M. Morawieckis, kalbėjęs ilgiau nei jam buvo skirta laiko, atsakė, kad „nepriimtina kalbėti apie finansines nuobaudas... Neleisiu, kad ES politikai šantažuotų Lenkiją.“

Šį mėnesį Lenkijos Konstitucinio teismo priimtas sprendimas, kuriuo kvestionuojamos kai kurios ES teisės aktų dalys, dar labiau padidino jau daugelį metų tvyrančią įtampą su Briuseliu.

EK ir Europos Parlamentas užsipuolė Varšuvą dėl veiksmų, kuriais siekiama panaikinti teisėjų nepriklausomumą, ir dėl kitų politikos priemonių, kurios, kaip manoma, silpnina demokratiją.

Analitikai teigia, kad šis sprendimas gali būti pirmas žingsnis link to, kad vieną dieną Lenkija išstos iš ES.

Tačiau M. Morawieckis tvirtino, kad Lenkijos vieta yra ES ir kad ES teisė, kylanti iš jos sutarčių, taikoma tik tam tikrose srityse, o visais kitais atvejais Lenkijos nacionalinė konstitucija yra viršesnė.