Nė viena užsienio vyriausybė kol kas nepripažino buvusių islamistų sukilėlių valdžios, tačiau per septynias savaites nuo tada, kai jie užėmė sostinę Kabulą, jų valdžiai šalyje beveik niekas nepasipriešino.

Uždraudus nesankcionuotas demonstracijas, ankstesni – daugiausiai organizuoti moterų – protestai prieš Talibano „laikinąją vyriausybę“ buvo nuslopinti, tačiau sekmadienį surengtame oficialiame pergalės mitinge kalvotame Kohdamano priemiestyje dalyvavo 1 500 vyrų ir vaikinų.

„Tai diena, kurios laukėme“, – sakė Khalilas Haqqanis, naujasis pabėgėlių reikalų ministras, kurį Jungtinės Valstijos 2011 metais įtraukė į teroristų sąrašą ir už kurio galvą buvo siūloma 5 mln. dolerių premija. Jis yra svarbus savo brolio Jalaluddino įkurto „Haqqani“ kovotojų tinklo lyderis.

„Mes pasiekėme savo tikslą, bet jį reikia apsaugoti, – sakė jis, atrėmęs šautuvą į tribūną, ir gyrėsi, kad šalies laukia „šviesi ateitis“, nors tarptautiniai donorai nuo jos nusisuko. – Mano patarimas pasauliui – palikti Afganistaną Afganistanui“.

Apsupti kovinę aprangą vilkinčių kovotojų su automatiniais šautuvais, aukšti Talibano pareigūnai ir vadai kreipėsi į žiūrovus, sėdinčius eilėse ant kėdžių po stoginėmis, pažymėdami pergalę prieš JAV ir šlovindami savižudžius sprogdintojus.

Vienas kalbėtojas ragino minią „gerbti vyresniuosius“, nes jie buvo „modžahedai, kurie devintajame dešimtmetyje kovojo prieš sovietus“.

Kitas kalbėtojas, prisistatęs Rahmatullah vardu, iš netoliese esančio Mir Bacha Koto sakė, kad Talibano pergalė yra „tų jaunuolių, kurie stovėjo eilėse, kad užsiregistruotų į savižudžius sprogdintojus, rezultatas“.

JAV, Europa ir kitos didžiosios valstybės, kurios buvo pagrindinės nuverstos Afganistano vyriausybės rėmėjos, perspėjo, kad nepripažins Talibano vyriausybės, kurią daugiausia sudaro griežtosios linijos šalininkai ir kurioje nėra moterų, jei ji netaps įtraukesnė.

Kaimyninis Pakistanas paragino pasaulį užmegzti ryšius su Talibanu, tačiau pats irgi nepripažino naujojo režimo.

Mitinge kovotojų su vėliavomis ir ginklais, tarp kurių buvo matyti ir raketų paleidimo įrenginių, eisena žygiavo aplink minią, o neginkluoti šalininkai mojavo savadarbiais plakatais. Miestelio vyresnieji stebėjo mitingą nuo scenos pusės sukryžiavę kojas.

Žmonėms susirinkus, aplink skambėjo muzika, skirta Talibano pergalėms pagerbti, o dešimtys gerai ginkluotų kovotojų, vilkinčių karinėmis uniformomis, stovėjo sargyboje.

„Amerika nugalėta, neįmanoma, neįmanoma, bet įmanoma!“ – skambėjo vienoje dainoje.

Prie posūkio į miestelį apie 10 ginkluotų kovotojų išsirikiavo prie kelio po dideliu plakatu, kuris buvo skirtas pagerbti žuvusį talibų vadą ir kuriame rašoma, kad „Kohdamano gyventojai remia Afganistano islamo emyratą ir šalies išlaisvinimo veiksmus“.

Nors į šį mitingą susirinko šimtai žmonių, Talibanas neleidžia rengti panašių mitingų tiems, kas nepritaria jo valdymui.

Praėjusį ketvirtadienį talibai žiauriai nuslopino nedidelę moterų teisių demonstraciją Kabulo rytuose, šaudydami į orą, kad išsklaidytų protestuotojas. Po to ginkluoti vyrai protestuotojas, bandžiusias tęsti mitingą, nustūmė šalin.

Pavieniai mitingai prieš talibus, kuriuose daugiausiai dalyvavo moterys, vyko įvairiuose šalies miestuose, įskaitant vakarinį Herato miestą, kur buvo nušauti du žmonės.

Tačiau protestų mastas sumenko po to, kai vyriausybė išleido įsaką, draudžiantį demonstracijas be išankstinio leidimo, ir perspėjo, kad pažeidėjams bus taikomos „griežtos teisinės priemonės“.

Keletas įvykusių demonstracijų buvo kritikuojamos kaip kruopščiai surežisuotos reklaminės akcijos. Tarp tokių – ir mitingas Kabulo universitete, kuriame šimtai moterų visiškai paslėptais veidais išreiškė paramą naujajam režimui.