„Ir mano pirmtakai, ir aš prašėme atleidimo už asmenines ir socialines nuodėmes, už visus veiksmus ar aplaidumą, neprisidėjusius prie evangelizacijos“, – sakoma laiške, kurį savo kasdienėje spaudos konferencijoje perskaitė prezidentas Andresas Manuelis Lopezas Obradoras.

„Norint stiprinti šaknis būtina... pripažinti praeityje padarytas labai skausmingas klaidas“, – sakoma popiežiaus laiške.

Naujesniais laikais krikščioniškam tikėjimui prieštaraujantys veiksmai taip pat sukėlė „didelių kančių“ šioje daugiausia katalikiškoje šalyje, rašė popiežius.

A. M. Lopezas Obradoras yra kelis kartus prašęs Ispanijos vyriausybės ir Vatikano atsiprašyti už skriaudas, padarytas Meksikoje konkistos ir evangelizacijos metu.

Katalikų Bažnyčią Meksikoje pastaraisiais metais taip pat buvo įtraukę keli pedofilijos skandalai.

Nuo 1941 iki 2019 metų mažiausiai 175 vaikai patyrė kunigų lytinę prievartą, rodo 2019-aisiais paskelbta viena vidaus ataskaita. Tie kunigai priklausė meksikiečių katalikų ultrakonservatyviai Kristaus legionierių kongregacijai.

Popiežiaus pirmadienio laiške sakoma, jog būtina pasimokyti iš praeities klaidų „ir toliau imtis žingsnių žaizdoms užgydyti, atviram ir pagarbiam dialogui puoselėti“.