„Arcacho (Kalnų Karabacho) tautos apsisprendimo teisė – šventa. Ji negali būti paminta jėga. Būtent dėl to mes visur tarptautiniu mastu tvirtiname, kad Kalnų Karabacho konfliktas neišspręstas. Tai liudija ir ESBO (Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos) Minsko grupei pirmininkaujančių šalių (Rusijos, Prancūzijos, JAV) pareiškimai“, – rašoma N. Pašiniano pareiškime, skirtame 30-osioms Kalnų Karabacho respublikos nepriklausomybės paskelbimo metinėms.

„Konfliktas turi būti visapusiškai išspręstas per taikų procesą, remiantis Minsko grupės pirmininkų palaikomais žinomais principais“, – pabrėžė premjeras.

Anot N. Pašiniano, dėl Kalnų Karabacho galutinio statuso turi būti sprendžiama remiantis tautos apsisprendimo teise.

„Taikaus proceso atnaujinimas prižiūrint Minsko grupei gali tapti esminiu veiksniu įtvirtinant ir išsaugant stabilumą regione. Esu tikras, kad Arcachas gali tapti ilgalaikės taikos ir stabilumo mūsų regione simboliu“, – pažymėjo armėnų vyriausybės vadovas.

Pernai Armėnija ir Azerbaidžanas šešias savaites kariavo dėl ginčijamo Kalnų Karabacho regiono. Kautynės pareikalavo maždaug 6,5 tūkst. gyvybių ir baigėsi lapkritį tarpininkaujant Rusijai paskelbtomis paliaubomis. Pagal pasirašytą taikos susitarimą Armėnija užleido keletą ne vieną dešimtmetį jos valdytų rajonų.

Kalnų Karabachas, kuriame gyventojų daugumą sudaro armėnai, tarptautinės bendruomenės yra pripažįstamas Azerbaidžano dalimi.

Armėnų separatistai Kalnų Karabache atsiskyrė nuo Azerbaidžano žlugus Sovietų Sąjungai, o kilęs konfliktas nusinešė apie 30 tūkst. gyvybių.