Bulgarijos užsienio politikos žinyba apgailestauja, kad „šis aktas buvo priimtas tuo metu, kai dvišalis Sofijos ir Skopjės dialogas po didelių pastangų pereina į teigiamą ir teikiančią vilčių fazę“.

Ketvirtadienį Šiaurės Makedonijos parlamentas priėmė rezoliuciją šalies „valstybinei pozicijai įtvirtinti europinės integracijos blokados kontekste“. Dokumente, be kita ko, pabrėžiama būtinybė išsaugoti „makedonų kalbos ir jos dialektų perimamumą erdvėje ir laike“, taip pat pažymimas „makedonų tautos autochtoniškumas ir jos istorinis, kalbinis, kultūrinis ir religinis perimamumas“.

Bulgarija praėjusių metų lapkritį užblokavo derybų dėl Šiaurės Makedonijos stojimo į Europos Sąjungą pradžią, iškeldama kelis reikalavimus šiai šaliai. Be kita ko, Bulgarija atsisako pripažinti egzistuojant makedonų kalbą, kurią ji laiko vienu iš bulgarų kalbos dialektų. Sofija taip pat reikalauja, kad Šiaurės Makedonija atsisakytų bet kokių užuominų apie makedonų tautinę mažumą Bulgarijoje, kurią, kaip manoma, sudaro apie 1 600 žmonių. Pasak stebėtojų, Bulgarijos reikalavimais siekiama užkirsti kelią galimoms teritorinėms Šiaurės Makedonijos pretenzijoms.