84 metų pontifikui sekmadienį buvo atlikta planinė gaubtinės žarnos operacija ir jis sveiksta Romos Gemelli (Džemelio) universitetinėje ligoninėje.

„Jo kraujo tyrimų rezultatai yra patenkinami ir jis tęsia paskirtą gydymą“, – sakoma biuletenyje ir priduriama, kad popiežiaus sveikimo procesas atitinka prognozes.

„Jis pamažu tęsia darbą ir toliau vaikšto“ 10-ame ligoninės aukšte esančių „apartamentų koridoriumi“.

Po pietų popiežius laikė mišias privačioje koplyčioje, o vakare vakarieniavo su tais, kurie „jam padeda šiomis dienomis“, sakoma pranešime.

Popiežius Pranciškus gydomas tame pačiame ligoninės komplekse, kuriame buvo gydomas ir popiežius Jonas Paulius II, kuris 1992 metais taip pat vadovavo „Viešpaties angelo“ maldai iš ligoninės ir pasirodė lange, kad pamojuotų lauke susirinkusiems tikintiesiems.

Penktadienį Vatikanas pranešė, kad pontifikas sekmadienį „Viešpaties angelo“ maldai iš ligoninės.