Popiežius Pranciškus priėmė Legnicos vyskupo Zbigniewo Kiernikowskio atsistatydinimą, pirmadienį paskelbė Liublino arkivyskupija.

Pasak arkivyskupijos, jo įpėdinis bus Andrzejus Siemieniewskis, iki šiol buvęs Vroclavo vyskupas augziliaras.

Pastaraisiais mėnesiais Vatikanas nubaudė kelis Lenkijos vyskupus už seksualinės prievartos požymių ignoravimą.

Tyrimo komisija taip pat nagrinėja, ar kardinolas Stanislawas Dziwiszas, ilgametis velionio popiežiaus Jono Pauliaus II sekretorius ir patikėtinis, ignoravo tokius įtarimus būdamas Krokuvos arkivyskupu.