„Nuo priešų apšaudymų žuvo trys mūsų respublikos gynėjai“, – sakoma pranešime, paskelbtame niekieno nepripažįstamos „Donecko liaudies respublikos“ „liaudies milicijos“ pranešime.

Tuo metu Ukrainos jungtinių pajėgų štabo atstovai pranešė, kad per pastarąją parą užfiksuota 16 paliaubų režimo pažeidimų ir kad per juos žuvo du vyriausybės pajėgų kariai ir dar vienas buvo sužeistas.

„Per pastarąją parą, gegužės 6-ąją Jungtinių pajėgų vykdomos operacijos rajone užfiksuota 16 ugnies nutraukimo režimo pažeidimų... Dėl priešų apšaudymo du Jungtinių pajėgų kariai patyrė šautinių žaizdų. Deja, karių gyvybių išgelbėti nepavyko“, – sakoma štabo pranešime.

Dar vienas karys buvo sunkiai sužeistas skeveldrų ir buvo hospitalizuotas, nurodė kariškiai.