„Balandžio 23 dieną Pietų karinės apygardos ir oro desanto kariai, dalyvavę... netikėtame patikrinime, pradėjo grįžti į nuolatinio dislokavimo vietas“, – nurodė ministerija.

„Šiuo metu kariniai daliniai žygiuoja į krovos geležinkelio stotis ir aerodromus, vykdo krovą į desantinius laivus, ant geležinkelio platformų ir į lėktuvus“, – sakoma pranešime.

Balandžio 22 dieną Kryme įvyko pagrindinis Pietų karinės apygardos ir oro desanto pajėgų pratybų etapas. Gynybos ministerijos duomenimis, pratybose dalyvavo daugiau kaip 10 tūkst. karių, 1,2 tūkst. karinės technikos vienetų, daugiau kaip 40 karo laivų ir 20 aprūpinimo laivų.

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu ketvirtadienį pareiškė, kad pratybos Kryme buvo sėkmingos ir kad Rusija nuo penktadienio pradės grąžinti karius iš karinių pratybų netoli Ukrainos ir aneksuotame Kryme, dėl kurių išaugo įtampa su Vakarais.

Rusijos kariuomenės telkimas prie Ukrainos sienų ir Kryme sukėlė nerimą Kijeve ir Vakaruose.

Remiantis anksčiau šią savaitę Europos Sąjungos paskelbtu vertinimu, palei Ukrainos sieną dislokuotų Rusijos karių skaičius viršijo 100 000.