Konferencija dėl Europos ateities yra mūsų atsakas į šiuos pokyčius ir naujo mąstymo ES lygmeniu ženklas. Kaip bendrapirmininkiai, atstovaujantys Europos Parlamentui, ES Tarybai ir Europos Komisijai, kartu su nacionaliniais parlamentais ir regionų bei vietos valdžios institucijomis kviečiame visos Europos Sąjungos piliečius išsakyti savo nuomonę. Konferencijoje didžiausias dėmesys skiriamas piliečių dalyvavimui ir galių jiems suteikimui. Tai jų ateitis, todėl tai yra jų konferencija.

Pastaraisiais metais nemaža šios ateities dalis tapo sunkiai nuspėjama. COVID-19 pandemija ir jos padariniai palietė kiekvieną žmogų Europos Sąjungoje. Piliečiams rūpi, kaip po viso šito atrodys atsparesnė, tvaresnė ir įtraukesnė ekonomika. Jie nori, kad būtume geriau pasirengę įveikti bendrus iššūkius, kylančius mums, kaip europiečiams, ir mūsų vertybėms bei interesams. Jie svarstys ir suformuluos konkrečius pasiūlymus, kurie turės lemiamos reikšmės konferencijos rezultatams. Tai unikali galimybė visiems formuoti Europos ateitį artimiausiais dešimtmečiais ir vėliau.

Praėjusį mėnesį Europos Parlamento Pirmininkas Davidas Sassoli, Portugalijos Ministras Pirmininkas António Costa ES Tarybai pirmininkaujančios šalies vardu ir Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pasirašė bendrą deklaraciją dėl konferencijos dėl Europos ateities ir taip pradėjo šią sprendžiamosios demokratijos ES iniciatyvą. Mums prieš akis – naujoviškos politikos pavyzdys: tai pirmas kartas, kai trys ES institucijos drauge su nacionaliniais parlamentais, regionų bei vietos valdžios institucijomis, socialiniais partneriais ir pilietinės visuomenės atstovais ėmėsi išties bendro projekto. Įtraukumas, atvirumas ir skaidrumas įtvirtinti kaip konferencijos valdymo principai, mes jais vadovaujamės visame procese. Be galo svarbu ir tai, kad norime užmegzti ryšį su tyliąja dauguma, net jei į ES projektą ji žiūri kritiškai ar skeptiškai.

Kaip piliečiai gali dalyvauti? Pirmiausia, jie gali organizuoti, registruoti ir sekti renginius, siūlyti idėjas ir jomis keistis, taip pat prisidėti prie svarstymų naudodamiesi šiandien atveriama daugiakalbe skaitmenine platforma (https://futureu.europa.eu/).

Tai pagrindinė priemonė, per kurią žmonės gali įsitraukti į konferencijos veiklą. Remiantis nusistovėjusia patariamąja praktika diskusijos forume suskirstytos į dešimt pagrindinių temų, nurodytų bendroje deklaracijoje: klimato kaita ir aplinka; sveikata; tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas; skaitmeninė transformacija; vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas; migracija; švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas; ES pasaulyje; Europos demokratija. Tačiau šis sąrašas – ne baigtinis. Žmonės gali siūlyti savo idėjas. Patikimas grįžtamosios informacijos mechanizmas užtikrins, kad platformoje pateiktos idėjos virstų konkrečiomis rekomendacijomis dėl ES veiksmų.

Be to, piliečiai taip pat gali dalyvauti visos Europos piliečių diskusijų grupėse. Šias grupes sudarys atsitiktinai atrinkti piliečiai. Jie atstovaus įvairiems piliečių sluoksniams pagal geografinę kilmę, lytį, amžių, socioekonominę padėtį ir išsilavinimo lygį. Jie svarstys ir pateiks idėjų bei politikos rekomendacijų, kurios bus įtrauktos į konferencijos plenarinį posėdį ir į galutinę ataskaitą, į kurią atsižvelgiant bus formuojama ES politika.

Konferencija ypatinga ir tuo, kad joje sąmoningai nėra iš anksto parengtų išvadų. Kam diskutuoti dėl jau nuspręstų dalykų! Kai kurie tikriausiai mums priekaištaus, kad iš anksto neparengėme atsarginio varianto. Šiuo klausimu mes ryžtingi. Tik piliečiai gali nurodyti, kokiu keliu žengti. Esame tikri – jei politikai iš anksto nuspręstų, kur turime atsidurti, Europos demokratijai pakenktume labiau, nei kad tiesiog sėdėtume rankas susidėję. Esame pasiryžę piliečių rekomendacijas paversti realiais veiksmais.

Konferencija nėra panacėja nuo visų ligų, ji negali pakeisti atstovaujamosios demokratijos, bet ją papildo. Konferencijos rezultatai, pagrįsti piliečių pasiūlymais, bus apibendrinti oficialioje ataskaitoje trims pirmininkams 2022 m. pavasarį. Tačiau darbas ir tada nesustos, nes ES politikai konferencijos rezultatais naudosis formuodami būsimą politiką. Taip užtikrinsime, kad mūsų demokratija taptų atsparesnė ir lankstesnė. Raginame jaunus europiečius prisidėti. Tai visų pirma jų ateitis.

Šis laikas ypatingas. Visuomenės, technologijų ir geopolitiniai pokyčiai nelaukia, kol imsime veikti. Galime rinktis: sekti paskui ar žengti priešaky. Tikimės, kad po daugelio metų žmonės šį laiką prisimins, kaip momentą, kai Europos Sąjunga, įsiklausiusi į piliečių balsą, ėmėsi drąsių naujoviškų veiksmų. Kaip lemiamą Europos demokratijos istorijos momentą, kai Europos piliečiai tapo svarbiausiu ES politikos formavimo veiksniu. Kiekvienam iš mūsų šioje bendroje veikloje skirtas savitas vaidmuo.

Ateitis – jūsų rankose. Išsakykite savo nuomonę.