Daugiau kaip 150 Kinijos ir kitų užsienio bendrovių turi sąsajų su rimtais įtarimais dėl žmogaus teisių pažeidimų prieš uigūrų darbininkus, teigė 16 nepriklausomų ekspertų, kurie priklauso JT darbo grupei dėl žmogaus teisių, tarptautinių korporacijų ir kitų verslo įmonių.
Ekspertai teigė, kad paveikti gerai žinomi prekiniai ženklai, tačiau nepaminėjo jų pavadinimų, ir paragino bendroves peržiūrėti savo tiekimo grandines.

Pasak jų, trylikai vyriausybių, kurios taip pat nebuvo įvardytos, priminta apie jų pareigą užtikrinti, kad jų šalyse įsikūrusios bendrovės gerbtų žmogaus teises visose savo veiklos srityse.

Remiantis ekspertų parengta ataskaita, uigūrai buvo priverstinai įdarbinti žemos kvalifikacijos, daug darbo reikalaujančiose žemės ūkio, tekstilės, automobilių ir technologijų pramonėse ir nebuvo tinkamai apgyvendinti.

Jiems taip pat teko susidurti su „išnaudojančiomis darbo ir žiauriomis gyvenimo sąlygomis, kurios gali būti vertinamos kaip savavališki sulaikymai, prekyba žmonėmis ir vergija naudojant priverstinį darbą.“
Remiantis pranešimais, dauguma uigūrų dėl darbo yra perkeliami iš vienos į kitą provinciją.

JT ekspertų grupė paragino Kiniją suteikti netrukdomą prieigą delegacijai įvertinti padėtį vietoje, be kita ko, ir Sindziango provincijoje.

Kinija atmeta visus šaliai metamus kaltinimus apie perauklėjimo stovyklas, kuriose, kaip skaičiuojama, nuo 2017 m. gali būti įkalinta daugiau kaip milijonas žmonių. Šalis savo ruožtu teigia, kad tai yra „profesinio mokymo centrai“, skirti išnaikinti ekstremizmą ir terorizmą.