Paprastai pontifikas vadovauja Verbų sekmadienio procesijai Šv. Petro aikštėje, kur būna susirinkę dešimtis tūkstančių piligrimų ir turistų, laikančių palmės šakeles. Taip pat po atviru dangumi laikomis šv. Mišios.

Tačiau kaip ir praėjusių metų pavasarį, kai vos prieš kelias savaites Italijoje kilo koronaviruso protrūkis, taip ir šiemet pontifikas vadovavo kuklioms pamaldoms Šv. Petro bazilikoje, kuriomis pradedama Didžioji savaitė.

„Jau antrą kartą Didžiąją savaitę pasitinkame pandemijos kontekste, – kreipdamasis į maždaug 120 tikinčiųjų, įskaitant vienuoles ir kelias šeimas ar poras, sėdinčias atskirose eilėse, sakė popiežius Pranciškus. – Pernai buvome labiau šokiruoti. Šiemet turime dar daugiau stengtis. Ir ekonominė krizės sunkėja.“

Kaip ir sėdintieji suoluose, taip ir maždaug trisdešimties kardinolų procesijos dalyvių dėvėjo kaukes. Tačiau popierius buvo be kaukės. Jis akivaizdžiai šlubčiojo ir mažiausia kartą jau lipti laiptais padėjo padėjėjas. Pontifikas jau ilgą laiką kenčia nuo sėdmeninio nervo uždegimo, dėl kurio kenčia nugaros ir kojos skausmus.

Anot Pranciškaus, kentėdami dėl pandemijos „mes susiduriame su daugybės sunkumų patiriančių brolių ir seserų veidais“. „Nepraeikime pro šalį, įsileiskime į savo iširs užuojautą ir leiskimės jos vedami“, – sakė popiežius.

Savo popiežiavimo metu Pranciškus ypač daug dėmesio skiria gyvenantiems visuomenės pakraščiuose, įskaitant benamius, skurstančiuosius ir migrantus.

Išskyrus Kryžiaus kelio procesiją Šv. Petro aikštėje Didįjį penktadienį, visos Didžiosios savaitės pamaldos šiemet vyks bazilikos viduje, įskaitant ir Didžiąją savaitę užbaigsiančias Velykų mišias.

Italijos valdžia velykiniam savaitgaliui yra įvedusi griežtus apribojimus: uždrausta lankysis restoranuose ir kavinėse bei keliauti tarp regionų ir miestų. Balandžio 3-5 dienomis gyventojams leidžiama tik kartą per dieną apsilankyti šeimos narių ar draugų namuose.