Pasak komiteto, buvo surinkti „objektyvūs duomenys“, neva įrodantys, kad „Nexta“ redakcijos veikla turi užsienio ekstremistinės organizacijos požymių. Todėl bus inicijuojamas kreipimasis į kompetentingas institucijas, siekiant uždrausti jos veiklą.

Anot komiteto, Sciapano Pucilos internete suburta redakcija „ragino žmones protestuoti, užtverti kelius, rengti streikus ir koordinuoti nesankcionuotus masinius renginius“.

Tyrimų komitetas taip pat teigia, kad buvo nustatyti redakcijos nariai, kurie už informacijos paiešką, rinkimą, analizę ir pranešimų rengimą gauna piniginį atlygį bei veikia organizuotai iš biuro Varšuvoje.

Vasario mėnesį Baltarusija pareikalavo, kad Lenkija išduotų S. Pucilą. O Baltarusijos Valstybės saugumo komitetas (KGB) jį įtraukė į žmonių susijusių su terorizmu sąrašą.