Teisės aktas, pagal kurį būtų suteikta teisė į savižudybę su pagalba suaugusiems pacientams „ypatingos kančios ir nepataisomos žalos“ sveikatai atvejais, dabar grįš į parlamentą galimiems pakeitimams.

Konstitucinis teismas pareiškė, kad situacijos, kuriose būtų svarstoma eutanazijos galimybė, nebuvo apibrėžtos laikantis „reikiamo tikslumo“.

Tačiau teismas nelaikė teisės į gyvybę „neįveikiama kliūtimi“, kuri būtinai trukdytų parlamentui įteisinti eutanaziją.

Minimas teisės aktas, sausį buvo priimtas 136 balsais prieš 78 ir keturiems parlamentarams susilaikius.

Jis buvo priimtas daugiausia valdančiosios Socialistų partijos balsų daugumos dėka, šiai politinei jėgai leidus savo parlamentarams balsuoti laisvai.

Parlamentas surengė balsavimą nepaisydamas Bažnyčios kampanijos surengti nacionalinį referendumą šiuo klausimu.

Remiantis įstatymu, gydytojai ir psichiatrai turi patvirtinti paciento sprendimą dėl eutanazijos, o jeigu jo sugebėjimas priimti „laisvą ir informacija paremtą“ sprendimą kelia abejonių, turi būti pasitelkta ir psichiatro pagalba.

Portugalijos gydytojų katalikų asociacija paragino prezidentą Marcelo Rebelo de Sousą vetuoti tą teisės aktą. „Gydytojai nėra mirties agentai!“ – sakoma asociacijos pranešime.

Valstybės vadovas, kuris yra uolus katalikas, paragino teismą nuspręsti dėl jo konstitucingumo, teigdamas, kad įstatyme yra „pernelyg neapibrėžtų sąvokų“.

Po pirmadienio teismo sprendimo teisės akto tekstas dabar grįš į parlamentą, kuris gali jį pakeisti ir išsiųsti atgal konstituciniam teismui.

Teismas nusprendė, kad „teisė į gyvybę jokiomis aplinkybėmis negali būti paversta pareiga gyventi“.

Eutanaziją yra įteisinusios trys Europos valstybės – Belgija, Nyderlandai ir Liuksemburgas. Tuo metu kitos numato galimybę nepagydomai sergantiems pacientams atsisakyti gyvybės palaikymo.