Saugumo Taryba taip pat sveikino Libijos parlamento trečiadienį priimtą sprendimą pripažinti naują vienybės vyriausybę, turinčią vesti naftos turtingą šalį į gruodį planuojamus rinkimus po dešimtmetį besitęsiančių konfliktų, įsiplieskusių nuvertus diktatorių Muamarą Kadhafi (Muamarą Kadafį).

„Saugumo Taryba ragina visas šalis visiškai įgyvendinti paliaubų susitarimą ir ragina [JT] nares gerbti ir palaikyti šio susitarimo visokeriopą įgyvendinimą“, – sakoma pareiškime, patvirtintame visų 15-os Tarybos narių.

JT duomenimis, Libijoje 2020 metų pabaigoje tebebuvo apie 20 tūkst. užsienio karių ir samdinių, o nuo to laiko jokių jų išvedimų nebuvo fiksuota.

„Saugumo Taryba kviečia visas nares visiškai laikytis JT ginklų embargo, vadovaujantis atitinkamomis Saugumo Tarybos rezoliucijomis“, – sakoma dokumente.

Ginkluotės tiekimo embargas, įvestas po NATO paremto sukilimo, per kurį buvo nuverstas M. Kadhafi, vėlesniais metais buvo reguliariai pažeidinėjamas, sakė už šio nutarimo įgyvendinimą atsakingi JT ekspertai.

Jų metinė ataskaita turėtų būti paskelbta artimiausiomis dienomis.

Ekspertai anksčiau smerkė Rusijos samdinių, Turkijos karių ir kovotojų grupių, sudarytų iš Sirijos, Čado ir Sudano piliečių, veiklą Libijoje.

„Saugumo Taryba pripažįsta, kad reikalingas ginkluotų grupių nusiginklavimo, demobilizacijos ir reintegracijos planas, saugumo sektoriaus reforma, taip pat įkurti įtraukią civilių vadovaujamą saugumo architektūrą visoje Libijoje“, – sakoma pranešime.