Du vyrai savaitgalį buvo areštuoti centrinėje Heseno žemėje, nurodė regiono kriminalinė policija ir prokuratūra Hanau mieste. Trečias vyras, taip pat giminaitis, sekmadienį vakare pats pasidavė policijai.

20, 21 ir 63 metų vyrų tapatybė neskelbiama. Tyrėjai sakė per kratas šių vyrų namuose ir darbovietėse radę įrodymų, įskaitant šaunamuosius ginklus, amuniciją ir sprogmenis.

Pranešime nenurodoma, kuriai kariuomenės daliai priklauso areštuotas karys.

Įtariamieji areštuoti Vokietijoje kilus susirūpinimui dėl kraštutinių dešiniųjų ekstremizmo kariuomenėje. Praėjusią savaitę parlamento įgaliotinis kariuomenei sakė, kad kraštutinių dešiniųjų incidentų pajėgose, apie kuriuos pranešama, skaičius padidėjo ir pernai buvo 477. 2019-aisiais tokių incidentų Bundesvere buvo 363.

Šalies specialiosios pajėgos KSK sulaukė ypač daug dėmesio dėl pastarųjų metų pranešimų apie kraštutinių dešiniųjų ekstremizmą. Vokietijos gynybos ministrė liepą išformavo vieną KSK junginių ir pažadėjo toliau tirti ekstremizmą, vykdyti reformas.