„Rusija dėjo tam tikras pastangas dėl tarpininkavimo, kad Kalnų Karabacho zonoje būtų sustabdytas kraujo liejimas, kad būtų visiškai nutraukta ugnis ir pradėtas stabilizavimo procesas. Todėl siekėme laikytis svarbių susitarimų, pasiektų ESBO (Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos) Minsko grupėje, taip pat ir tarp jos pirmininkių RF (Rusijos Federacijos), Prancūzijos ir JAV“, – sakė V. Putinas per Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) valstybių vadovų tarybos posėdį, vykstantį vaizdo konferencijos formatu.

Rusijos lyderis priminė, kad lapkričio 9 dieną Rusija, Azerbaidžanas ir Armėnija pasirašė trišalį pareiškimą. „Svarbu, kad jis iš esmės nuosekliai įgyvendinamas. Palei sąlyčio liniją dislokuoti rusų taikdariai daro viską, kad padėtis vėl nepaaštrėtų“, – sakė jis.

Tarptautinė bendrija, įskaitant NVS šalis, dabar turi svarbią užduotį padėti nukentėjusiems rajonams spręsti humanitarines problemas, taip pat ir dėl pabėgėlių sugrįžimo, infrastruktūros atkūrimo, istorijos, religijos ir kultūros paminklų apsaugos bei atkūrimo, pažymėjo V. Putinas.

Pasak jo, visos NVS šalys pergyveno dėl ginkluoto konflikto Kalnų Karabache, nes į jį buvo įtrauktos visiems artimos valstybės.

„Įvykę kariniai susirėmimai, deja, pareikalavo daug žmonių aukų, paaštrino ir šiaip sudėtingą padėtį Užkaukazėje ir bendrai padidino teroristinės grėsmės plitimo riziką“, – sakė V. Putinas.

Karo veiksmai Kalnų Karabache vyko nuo rugsėjo 27 dienos iki lapkričio 9-osios. Rusijos, Azerbaidžano ir Armėnijos lyderiai lapkričio 9-ąją paskelbė pareiškimą dėl visiško ugnies nutraukimo Kalnų Karabache. Regione buvo dislokuota apie 2 000 rusų taikdarių.