„Platesni OLAF įgaliojimai, EPPO atsiradimas ir visos kovos su sukčiavimu sistemos, kuri užsiima sukčių išaiškinimu, tyrimais ir baudžiamuoju persekiojimu, darbo koordinavimas yra svarbus žingsnis pirmyn užtikrinant ES finansinių interesų apsaugą“, – sakė biudžeto ir administravimo eurokomisaras Johannesas Hahnas.

Jis pažymėjo, kad šie įvykiai susiję su naujo finansinio periodo pradžia. Bendrijos 2021–2027 metų biudžete reikšminga suma numatyta kovai su koronaviruso pandemijos sukelta krize.

„Esame atsakingi piliečiams ir įmonėms, kad kiekvienas centas būtų išleistas laikantis taisyklių“, – sakė J. Hahnas.

OLAF ir EPPO įpareigotos ginti ES finansinius interesus nuo pažeidimų, piktnaudžiavimo, lėšų švaistymo ir grobstymo, nurodo Europos Komisija. Šios institucijos papildo viena kitą.

2021 metų pradžioje darbą pradėsiančios EPPO mandatas apima 22 iš 27 ES valstybių narių. Šioje programoje nedalyvauja Airija, Danija, Lenkija, Švedija ir Vengrija.

Prokuratūra užsiims išimtinai nusikaltimų tyrimais ir baudžiamuoju persekiojimu.

Savo ruožtu OLAF toliau veiks visoje Bendrijos teritorijoje ir daugiau dėmesio skirs ES biudžetui kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir sunkių pažeidimų ES institucijose atvejų tyrimui.

OLAF informuos EPPO apie kiekvieną atvejį, kuris, jos nuomone, priklauso prokuratūros kompetencijai, o ši savo ruožtu informuos apie atvejus, peržengiančias prokurorų įgaliojimų ribas.

Peržiūrėtas reglamentas išplečia OLAF galimybes pačiai vykdyti tyrimus. Be kita ko, reglamente numatytos patikrinimų ir inspekcijų vietose taisyklės, taip pat nustatytos naujos prieigos prie informacijos apie sąskaitas bankuose per atitinkamas nacionalines institucijas taisyklės.