„Artimiausios dienos bus lemiamos“, – sakė ji, kreipdamasi į Europos Parlamentą. U. von der Leyen nurodė, kad ji ir ES derybininkas Michelis Barnier dabar gali matyti „siaurą taką susitarimo link“.

„Gera naujiena ta, kad radome kelią į priekį dėl daugumos klausimų... Dabar esame labai arti, tačiau ir labai toli vieni nuo kitų, nes dar neišspręsti du klausimai, ir jūs juos žinote: tai vienodos konkurencijos sąlygos ir žūklė“, – sakė U. von der Leyen.

Pasak jos, M. Barnier ir jo britų kolega Davidas Frostas padarė pažangą spręsdami klausimą dėl valstybės pagalbos verslui taisyklių, be to, „jau didele dalimi išspręstas“ klausimas dėl susitarimo valdymo būdų.

Tačiau EK vadovė pesimistiškai kalbėjo apie žvejybą. Didžioji Britanija reikalauja, kad jai metų pabaigoje pasitraukus iš ES bendrosios rinkos, ji galėtų visiškai kontroliuoti savo vandenis. Tuo metu ES narės nori išsaugoti kvotas savo žvejams, žvejojantiems JK vandenyse, ir siekia ilgalaikio susitarimo stabilumui užtikrinti.

Britanija kol kas siūlo tik sumažintas galimybes žvejoti ir nori kiekvienais metais iš naujo derėtis dėl kvotų.

„Diskusija dėl žūklės vis dar labai sunki, – sakė U. von der Leyen. – Nekeliame klausimų dėl JK suverenumo savo vandenyse, bet prašėme nuspėjamumo ir stabilumo savo žvejams.“

„Atvirai kalbant, kartais jaučiu, kad negalėsime išspręsti šio klausimo“, – pridūrė ji.