Už rezoliuciją, kuria, anot šalininkų, taip pat buvo siekiama skatinti moterų dalyvavimą taikos pastangose, balsavo tik penkios iš 15 Saugumo Tarybos narių.

Dokumento projekte pateiktos rekomendacijos JT valstybėms narėms, kaip pagerinti moterų statusą.

Kritikai teigia, kad rezoliucijos tekstas – pernelyg silpnas ir kad ją priėmus netgi būtų žengtas žingsnis atgal, palyginti su per pastaruosius du dešimtmečius šioje srityje priimtais dokumentais.

Už rezoliuciją balsavo Saugumo Tarybai spalį pirmininkavusi Rusija bei Kinija, Indonezija, Pietų Afrika ir Vietnamas.

Kitos 10 narių, tarp jų – Jungtinės Valstijos ir penkios Europos šalys, susilaikė.

Vakarų diplomatai teigė, kad rezoliucijoje trūksta nuostatų dėl pilietinės visuomenės vaidmens skatinant moterų teises, o derybų metu buvo išbraukta nuoroda, susijusi su žmogaus teisėmis.

„Šio teksto priėmimas būtų pakenkęs reikšmingiems pasiekimams įgyvendinant šią itin svarbią darbotvarkę ir daugybės moterų teisių aktyvistų ilgalaikėms pastangoms“, – sakė laikinasis Jungtinės Karalystės ambasadorius prie JT Jonathanas Allenas (Džonatanas Alenas).

Rusijos ambasadorius prie JT Vasilijus Nebenzia pareiškė, kad rezoliucijos projekto žlugimas patvirtina „nerimą keliančią tendenciją“.

Jis tai pavadino „kai kurių bandymais uzurpuoti ir įtvirtinti moterų teisių apsaugos monopolį, iš kitų atimant teisę dalyvauti diskusijose dėl moterų padėties pagerinimo“.

JT šią savaitę pažymėjo 20-ąsias Saugumo Tarybos rezoliucijos, kuria siekiama sustiprinti moterų atstovavimą pasaulio taikos pastangose, metines.

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas) ketvirtadienį apgailestavo, kad šioje srityje vis dar yra per mažai moterų. Anot jo, per pastaruosius du dešimtmečius įvyko „svarbių pokyčių“, tačiau jų nepakanka.

Nuotolinio JT Saugumo Tarybos posėdžio metu A. Guterresas pareiškė, kad „lyčių lygybė visų pirma yra galios klausimas, ir kad ir kur mes pažvelgtume, galios struktūrose vyrauja vyrai“.