Skurdesnėse šalyse vaikai dėl pandemijos neteko beveik keturių mėnesių švietimo, o turtingesnėse šalyse, kur įdiegtas nuotolinis mokymas, vaikai neteko šešių savaičių, sakoma ataskaitoje.

„Būtina teikti prioritetą mokyklų atidarymui ir naujų pamokų, skirtų pasivyti kitus, steigimui. Nereikia daug ieškoti, kad pamatytume katastrofiškus pandemijos padarinius vaikų mokymuisi visame pasaulyje“, sakė JT Vaikų fondo (UNICEF) švietimo vadovas Robertas Jenkinsas.

Pandemijos padariniai dar labiau išryškėjo skurdžiose ir vidutinių pajamų šalyse, kur didelė dalis moksleivių neturi galimybės mokytis nuotoliniu būdu, jose taip pat didesnė tikimybė, kad mokyklos bus atidaromos lėčiau, o rizikos sveikatai nebus valdomos.

Tuo tarpu UNESCO ir Pasaulio bankas pabrėžė būtinybę šalims nedelsiant investuoti į mokyklas, kad būtų sumažinta dėl pandemijos atsiradusi praraja tarp skurdžių ir turtingų šalių.

UNICEF, UNESCO ir Pasaulio banko ataskaita parengta remiantis birželį–spalį rinktais duomenimis iš 150 pasaulio šalių.